Bareikiškės

Kaimas Rukainių seniūnijoje, prie kelio Vilnius–Minskas, 14 km nuo Vilniaus.

Bareikiškėse gyvena 78 žmonės. (2013 m.) [2].

Yra žinoma, kad XIX a. Bareikiškių dvaras priklausė grafui Benediktui Tiškevičiui. Tais laikais kalvos viršūnėje buvo pastatytas medinis namas. 1853–1856 m. šiame name gyveno ir kūrė lenkų poetas Vladislavas Sirokomlė (Władysław Syrokomla-Ludwik Kondratowicz) (1823–1862 m.) [8, 11]. Kartu su poetu Bareikiškėse gyveno ir Vincentas Korotinskis (Wincenty Korotyński), padėjęs V. Sirokomlei šeimininkauti, jo sekretorius ir taip pat poetas. 1872 m. V. Korotinskis suredagavo 10 tomų V. Sirokomlės poezijos rinkinių, papildydamas juos pratarmėmis ir nuorodomis [22]. Sodyboje pas jį lankėsi kompozitorius Stanislavas Moniuška, grafas Eustachijus Tiškevičius, Adomas Kirkoras, žymūs poetai, rašytojai, žurnalistai, dailininkai. Atokiame viensėdyje virė kultūrinis gyvenimas, susitikdavo intelektualai [4, 18].

1919–1969 m. Bareikiškių dvare buvo kaimo mokykla. 1969 m. – įrengta Bareikiškių kaimo biblioteka, kuri veikia iki šiol. 2011 m. biblioteka persikėlė į naują, dvarelio kieme esantį pastatą.

Bareikiškių kaimas ir viensėdis minimi 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žodine „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [8]. Vertingos informacijos apie Bareikiškes yra Vladislavo Sirokomlės (Władysław Syrokomla) kelionių įspūdžių knygoje „Iškylos iš Vilniaus po Lietuvą“ [5], keliaujantiems po Lietuvą bei Vilniaus rajoną skirtuose Algimanto Semaškos leidiniuose „Kelionės iš Vilniaus“ [3], „Lietuvos keliais“ (Vilnius, 2008),„Po Lietuvą“ (Vilnius, 2002) bei Varšuvoje (Lenkija) išleistoje Mečislovo Jackevičiaus (Mieczysław Jackiewicz) knygoje „Litwa: Podroż sentymentalna“ [10], Juzefo Šostakovskio (Jozef Szostakowski) knygoje „Wilno i okolice. Przewodnik literacki“ („Vilnius ir jo apylinkės. Vadovas po literatūrines vietas“) [22]. 2011 metais, muziejaus atidarymo proga, išleistas bukletas „Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyznie“ [16]. Bukletą parengė muziejaus darbuotojai, išleido Vilniaus rajono savivaldybė. Išsami muziejaus istorija pateikiama 2021 m. išleistoje knygoje „Vladislavo

Vladislavo Sirokomlės muziejus Bareikiškėse=Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie. – Vilnius [i.e. Bareikiškės, Vilniaus r.], 2021. Knygos viršelis

Sirokomlės muziejus Bareikiškėse=Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie“. Knygos sudarytojas ir redaktorius – humanitarinių mokslų daktaras knygotyros srityje, žurnalistas, muziejininkas Juzef Šostakovski. Gausiai iliustruotame leidinyje lietuvių ir lenkų kalbomis pateikiama muziejaus istorija nuo įkūrimo iki dabarties, aprašoma muziejaus ekspozicija ir veikla [23].

Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyznie. – Vilnius, 2011. Knygos viršelis

1973 m., minint V. Sirokomlės 150-ąsias metines, Bareikiškių dvare buvo atidarytas rašytojo memorialinis kambarys. Jo ekspozicija vaizduoja rašytojo gyvenimą ir kūrybą. Prie sienos buvo pritvirtinta memorialinė lenta [7, 14]. 2011 m. Bareikiškių dvarelis buvo rekonstruotas. Dabar ten veikia Vladislovo Sirokomlės muziejus [6] ir Vilniaus rajono Turizmo informacijos centras. Netoli namo stovi juodo granito stalelis, kurio paviršiuje iškalta lyra. Tai paminklas poetui, sukurtas 1897 m., praėjus 35 metams nuo jo mirties [4, 18].

Bareikiškių sodyba – tai mėgstama Vilnijos poetų susitikimo vieta. Čia vyksta Vilniaus rajono centrinės bibliotekos organizuojamos Poezijos pavasario šventės, Vilniaus lenkų poetų tradiciniai renginiai „Maj nad Wiliją“ („Gegužė prie Neries krantų“) [1, 12, 15].

Bareikiškėse yra senos kapinės, kuriose 2008 metais buvo pastatytas ir pašventintas paminklas čia palaidotiems nežinomiems Armijos Krajovos kariams [11].

Vladislovas Sirokomlė yra parašęs eilėraštį „Borejkowszczyzna“ [20]. Šią vietovę jis mini ir savo kelionių įspūdžių knygoje „Iškylos iš Vilniaus po Lietuvą“. Bareikiškėms skirti ir Voicecho Piotrovičiaus (Wojciech Piotrowicz) eilėraštis „Borejkowszczyzna“ [17], Aleksandro Sokolovskio eilėraštis „Studnia Syrokomli“ [21] bei jaunojo poeto Jaroslavo Samosioneko eilėraštis „W Borejkowszczyźnie“ [19].

Bareikiškių bei aplinkinių kaimų ir viensėdžių gyventojus aptarnauja aukščiau minėta Bareikiškių kaimo biblioteka. Jos fondą sudaro 4500 egz. spaudinių, iš kurių 20 – kraštotyros. Kraštotyros kartotekoje sukaupta per 200 aprašų. Daugiausia – tai V. Sirokomlės gyvenimui ir kūrybai skirtų knygų ir straipsnių aprašai.

Literatūra ir šaltiniai

1. Dudutienė, Violeta. Šiandien, kaip ir tada, kai gyveno poetas: [apie tradicinę poezijos šventę Bareikiškėse (Vilniaus raj.), skirtą Vladislavo Sirokomlės-Kondratovičiaus 180-osioms gimimo metinėms paminėti] // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2003, spal. 9-15, p. 1.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Semaška, Algimantas. Bareikiškės. – Iliustr. // Algimantas Semaška. Kelionės iš Vilniaus. – Vilnius, [2005]. – P. 44-45.
4. Semaškaitė, Ingrida. Bareikiškės: Vilniaus rajonas. – Iliustr // Semaškaitė Ingrida. Dvarai: spindesys ir skurdas: Lietuvos dvarų likimai. – Vilnius, [2008]. – P. 375-376.
5. Sirokomlė, Vladislovas. Iškylos iš Vilniaus po Lietuvą: [apie Bareikiškes, p. 113-114]. – Vilnius, 1989. – 166, [2] p. – Bibliogr. išnašose : p. 5-26.
6. Vladislavo Sirokomlės muziejus Bareikiškėse [interaktyvus]. 2012 [žiūrėta 2012-11-15]. Prieiga per internetą: <http://tic.vrsa.lt/page&u=apie%20muzieju>.
7. Šlekys, Jonas. Namas, kuriame gyveno Vladislovas Sirokomlė. – Iliustr. // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 304-305.
8. Borejkowszczyzna // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1900. – T. 15. D. 1 (Abablewo-Januszowo). – p. 201; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.1/201>.
9. Grzybowski, Robert. „Zapomniany liryk litewski…“ [apie poetą V. Sirokomlę]. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose // Magazyn Wileński. – 2007, nr 9, p. 28-31.
10. Jackiewicz, Mieczysław. Bareikiškės. // Jackiewicz, Mieczysław. Litwa: Podróż sentymentalna. – Warszawa, 2006. – P. 122.
11. Kudirko, Jadwiga. Władysław Syrokomla: „Skonał grając na lirze“. – Iliustr. // Kudirko, Jadwiga. Wilno w ich życiu, Litwa w ich twórczości. – Vilnius, 2007. – P. 78-98.
12. Levicki, Jan. Lira poety dźwięczy i dziś: 185. rocznica urodzin Władysława Syrokomli: [apie Vilniaus rajono poezijos šventę]. – Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. – 2008, 2-8 października, priedas „Rota“, p. 1, 2.
13. Levicki, Jan. Upamiętniono NN żołnierzy AK: [apie nežinimų AK karių kapuose paminko pašventinimą Bareikiškių kapinėse]. – Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. – 2008, 28 sierpnia – 3 września, priedas „Rota“, p. 2.
14. Masėnas, Vitalis. Borejkowszczyzna. W muzeum „Lirnika wioskowego“: 185. rocznica urodzin Władysława Syrokomli. – Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. – 2008, 18-24 września, priedas „Nasza Gazeta“, p. 1, 2.
15. Mažul, Henrik. I poszły wiersze w maj zielony: [apie Vilniaus lenkų poetų tradicinį renginį„Gegužė prie Neries krantų“ („Maj nad Wiliją“), kurį šiemet vainikavo Vilniaus rajono Centrinės bibliotekos organizuotas poetų susitikimas Bareikiškėse]. – Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. – 2005, 2-8 czerwca, p. 1, 6.
16. Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyznie. – Vilnius, 2011. – 15 p.: iliustr.
17. Piotrowicz, Wojciech. Borejkowszczyzna: [eilėraštis] // Magazyn wileński, 1991, nr 3/4, p. 14-15.
18. Przychodzień, Zygmunt. Borejkowszczyzna / Zygmunt Przychodzień, Krzysztof Bielski // Atrakcje architektoniczne na turystycznych szliakach Wileńszczyzny. – Warszawa, 1999. – P. 43-44.
19. Samosionek, Jarosław. W Boreikowszczyznie: [eilėraštis] // Susitikimai = Сустрэчы = Spotkania: istoriniu ir dabartiniu pasienio regiono literatūriniu keliu: [antologija] – Vilnius, 2013. – P. 79.
20. Syrokomla, Wladyslaw. Barejkowszczyzna: wiersz. 2010 [žiūrėta 2010-08-18]. Prieiga per internetą: <http://lirnikwioskowy.pl.tl/spispoezji.htm>.
21. Sokołowski, Aleksander. Studnia Władysława Syrokomli: eilėraštis // Aleksander Sokołowski. Kolce losu. – Wilno, 1991. – P. 70.
22. Szostakowski, Józef. Borejkowszczyzna (Bareikiškės). – Iliustr. // Szostakowski, Józef. Wilno i okolice. Przewodnik literacki. – Vilnius, 2012. – P. 75-79.
23. Vladislavo Sirokomlės muziejus Bareikiškėse=Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie / [sudarytojas ir redaktorius Juzef Šostakovski]. – Vilnius [i.e. Bareikiškės, Vilniaus r.], 2021. – 79 p., iliustr.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010; 2022