Bikiškė

Bikiškė (Bikiškės) – kaimas Medininkų seniūnijoje, Vilniaus rajono savivaldybės rytuose, netoli sienos su Baltarusija.

Kaime gyvena 11 gyventojų (2013 m.) [4].

Apie Bikiškės kaimą informacijos labai mažai. Jis minimas „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2), taip pat publikacijose apie XIX a. Bikiškės (Bykovkos) dvare gimusį žymų Lietuvos geologą ir politinį veikėją Juozą Vaclovą Lukoševičių (1863–1928) [1, 2]. Šią vietovę mini Juozas Vaclovas Lukoševičius savo knygoje „Atsiminimai ir laiškai“ [6]. Yra informacijos internete. Žmonių,1926 m. ir 1938 m. gyvenusių kaime, vardus, pavardes bei amžių galima rasti kunigo Juzefo Makarčyko knygoje „Miedniki królewskie wczoraj i dziś“ [7].

Yra žinoma, kad Bikiškės palivarke (lenk. Bykówka) 1917 m. buvo 2 namai kuriose gyveno 17 žmonių [7].

Lukoševičių sodyba buvo įkurta XIX a. pirmoje pusėje. 1969 m. buvo nugriautas Juozo Lukoševičiaus gimtasis namas. Išlikęs medinis jo brolio Igno Lukoševičiaus gyvenamasis namas, šulinys, sodas ir tėvų gyvenamojo namo, kepyklos, tvarto pamatai. Iki 1946 m. čia gyveno Ignas Lukoševičius, vėliau – Medininkų tarybinio ūkio darbininkai [5].

Bikiškėje yra regioninės reikšmės kultūros paminklas – geologo Juozo Lukoševičiaus gimtosios sodybos atmintina vieta. Šis paminklas 1993 m. kovo mėnesį įtrauktas į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Danilevičius, Eugenijus. Bikiškė. – Iliustr. // Danilevičius, Eugenijus. Po Vilniaus apylinkes. – Vilnius, 1986. – P. 93-95.
2. Gaigalas, Algirdas. Juozas Vaclovas Lukoševičius // Algirdas Gaigalas, Vytautas Merkys // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2008. – T. 13, p. 683.
3. Geologo Juozo Lukoševičiaus gimtosios sodybos atmintina vieta [Bikiškė, Medininkų sen., Vilniaus r.; u. k. 12182]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-08]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
4. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-03-29, p. 316]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
5. Juozo Lukoševičiaus gimtinės vieta // Kultūros paminklų enciklopedija. Vilnius, 1998. – T. 1, d. 2: Rytų Lietuva, p. 305.
6. Lukoševičius, Juozas. Atsiminimai ir laiškai. – Vilnius, 1982, p. 23.
7. Makarczyk, Józef. Miedniki królewskie wczoraj i dziś. – Vilnius, 2022. – p. 150.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2016; 2022