Blusinė

Blusinė – kaimas Sužionių seniūnijoje, 4 km nuo Skirlėnų. Per kaimą teka Jusinės upelis (Žeimenos intakas).

Kaime gyvena 82 gyventojai. Iš jų – 41 vyras ir 41 moteris (2013 m.) [2].

1926 m. kaime ant Jusinės upelio kranto buvo pastatytas vandens malūnas [1].

Apie Blusinės kaimą informacijos labai mažai. Apie Blusinės vandens malūną rašoma knygoje „Vandens malūnai Rytų Lietuvoje“. Yra ir elektroninė šio leidinio versija [1].

Literatūra ir šaltiniai

1. Blusinės vandens malūnas. – Iliustr. // Vandens malūnai Rytų Lietuvoje. – [Vilnius], [2004]. – P. 32-33; Prieiga per internetą: <http://www.kpip.lt/leidiniai/Malunu_knyga.pdf>.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2015 [žiūrėta 2015-01-14]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2015