Bradatiškės

Kaimas yra apie 10 km į pietus nuo Elektrėnų, 3,5 km į šiaurės rytus nuo Pastrėvio. Per kaimą teka upeliai Sūris ir Dubreika.

2011 m. duomenimis Bradatiškių kaime gyveno 3 žmonės: 1 vyras ir 2 moterys [3].

Kaimo pavadinimas greičiausiai kilo iš lenkiškos pavardės Bradatow, Brodata arba asmenvardžių [1].

Apie kaimą informacijos labai nedaug. Šiek tiek rašyta tik apie vakaruose į kaimo teritoriją įsiterpiančią Mustenių, Baubonių pilkapyno apsaugos zoną. Pats pilkapynas priklauso Baubonių ir Mustenių kaimams [2].

Literatūra ir šaltiniai:

1. Bradatiškės // Lietuvos vietovardžių žodynas. – Vilnius, 2008. – T. 1, p. 543.
2. Girininkas, Algirdas. Mustenių pilkapynas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius 2009. – [T.] 15, p. 623; Prieiga per internetą: https://www.vle.lt/straipsnis/musteniu-pilkapynas/>.
3. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2022-04-28]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų SVB), 2016, 2022.