Budiliai

Kaimas yra apie 1 km į vakarus nutolęs nuo Semeliškių miestelio. Per kaimą eina kelias Semeliškės–Beižionys, taip pat yra dalis ežero Gelvio teritorijos. Kaimo šiaurėje ir vakaruose plyti Budilių miškas. Aplink kaimą anksčiau buvo nemažai šaltinių, jų vanduo laikytas gydančiu [2, 3].

Budilių kaime gyvena 32 žmonės: 16 vyrų ir 16 moterų (2021) [4].

Budilių kaimas anksčiau vadintas Budzyliais, pavadinimas greičiausiai pakeistas tik 2000 m., susikūrus Elektrėnų savivaldybei.
Pavadinimas kilęs greičiausiai iš asmenvardžio Budilis ar panašaus į šį. Gali būti iš baltarusiško asmenvardžio Будило arba pavardės Budzila, Budzilas, galbūt dėl balos vardo [1].

Vietiniai gyventojai pasakoja kitokias pavadinimo kilmės versijas: neva kaimo vyrai kasnakt budėdavo naktimis (dzūkuojant – budzėdavo). Kita versija – kaime gyveno tinginiai ir juos vis reikėjo budinti (budzinti) [3].

Elektrėnų ir Kaišiadorių krašto etnografinėje-istorinėje knygoje „Buvom“ [2] užrašyti keli Baubonių kaimo gyventojų pasakojimai apie šį kaimą. Pateiktos senų žemėlapių kopijos. Pasakojimus surinko ir užrašė kraštietė etnokultūrologė Ona Rasutė Šakienė.

Apie kaimą informacijos nedaug. Šiek tiek apie kaimą, vietovardžius, gyventojus yra rašiusi Daiva Červokienė [3].

Netoli kaimo yra Semeliškių ir Semeliškių stačiatikių kapinės. Ežeriukas tarp jų vadintas Kunigo vardu [3], o kalnas – Molių kalnu.

Tarpukario metais Kazys Mitkevičius, 22 metų žemdirbys, savanoris iš Budilių yra gavęs Klaipėdos išvadavimo (1923 m.) bronzos medalį [5].

Literatūra ir šaltiniai:

1. Budiliai // Lietuvos vietovardžių žodynas. – Vilnius, 2009. – T. 1, p. 593.
2. Budyliai: [Budiliai; gyventojų pasakojimai] // Buvom: Elektrėnų ir Kaišiadorių krašto etnografinė-istorinė apžvalga, 2003–2012 metai. – Vilnius, 2013. – P. 234; Prieiga per internetą: <http://www.gomanta.lt/buvom-semeliskiu-seniunija/>.
3. Červokienė, Daiva. Apie Budzylių kaimo praeitį ir nesuprantamą virsmą Budiliais // Trakų žemė. – 2012, gruod. 14, p. 4.
4. Gyventojų ir būstų surašymai : Gyventojai gyvenamosiose vietovėse [interaktyvus]. 2022 [žiūrėta 2022-04-27]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/9601028/Gyventojai_gyvenamosiose_vietovese.xlsx>.
5. Kavaliauskas, Vilius. [Mitkevičius Kazys] // Už nuopelnus Lietuvai. – Vilnius, 2003. – [D.] 2, p. 613.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų SVB), 2016, 2022