Būriškės

Būriškių kaimas yra apie 2 km į šiaurės rytus nuo Beižionių. Vakaruose kaimas ribojasi su Žiežmarių apylinkės seniūnija (Kaišiadorių raj. savivaldybė) bei Kaukinės mišku. Per kaimą teka bevardis upelis, eina kelias Beižionys–Jagėlonys.

Būriškių kaime gyvena 14 žmonių: 6 vyrai ir 8 moterys (2021) [3].

Vietovardžio Būriškės kilmė ne visai aiški: galbūt iš asmenvardžio Būra, Būrė arba iš žodžio būras, reiškiančio valstietį (Prūsijos valdytose lietuvių gyventose vietose) [1]. Kitą pavadinimo kilmę iš vietinės gyventojos Elenos Pugačiauskienės atsiminimų yra užrašiusi buvusi Beižionių bibliotekos filialo bibliotekininkė Ona Žilionienė. Pasak jos, žmonės yra kalbėję, jog pirmieji kaimo gyventojai buvę Rusijos caro ištremti rusai. Jiems praėjus pro gretimus kaimus, lietuviai nusistebėję: „koks būrys nuėjo“. Rusai nesuprato ką reiškia tas žodis, tad savo apsistojimo vietą ir pavadino Būriškėmis [5].

Apie kaimo istoriją, gyventojus nemažai informacijos ir atsiminimų surinko ir užrašė O. Žilionienė kraštotyriniame darbe apie Būriškes „Čia – mūsų šaknys: nykstantis Būriškių kaimas“ [5], straipsnyje „Būriškės“ [4]. O. Žilionienės surinkti atsiminimai pateikti ir Elektrėnų ir Kaišiadorių krašto etnografinėje-istorinėje knygoje „Buvom“ [2].
O. Žilionienė teigia, jog kaimas anksčiau priklausė Ostrauskienės dvarui, o nuo 1921 m. – Beižionių parapijai [4].

Kaime yra senos rusiškos kapinės [5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Būriškė: [apie vietovardžių, prasidedančių Būr-, Būrišk- kilmę] // Lietuvos vietovardžių žodynas. – Vilnius, 2009. – T. 1, p. 627.
2. Būriškės // Buvom : Elektrėnų ir Kaišiadorių krašto etnografinė-istorinė apžvalga, 2003–2012 metai. – Vilnius, 2013. – P. 99–100.
3. Gyventojų ir būstų surašymai : Gyventojai gyvenamosiose vietovėse [interaktyvus]. 2022 [žiūrėta 2022-04-21]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/9601028/Gyventojai_gyvenamosiose_vietovese.xlsx>.
4. Žilionienė, Ona. Būriškės // Elektrėnų žinios. – 2000, liep. 8, p. 2.
5. Žilionienė, Ona. Čia – mūsų šaknys: nykstantis Būriškių kaimas. – 1998. – 9 p.: žemėl. – Rankr. – Elektrėnų sav. Beižionių b-ka, 2002; Prieiga per internetą: </wp-content/uploads/2016/03/%C4%8Cia-m%C5%ABs%C5%B3-%C5%A1aknys.pdf>.

Parengė: Parengė Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka), 2016, 2022.