Čižiūnai

Čižiūnai – kaimas Trakų rajono savivaldybėje, Aukštadvario seniūnijoje. Jis įsikūręs 4 km į šiaurės rytus nuo Aukštadvario, 9 km į pietvakarius nuo Semeliškių, prie kelio Vievis – Onuškis [2]. Kaimas išsidėstęs prie Akmenos ir Mošios ežerų.

Kaime gyvena 226 gyventojai: 109 vyrai ir 117 moterų (2001 m.) [10].

Steponavičius, Vincas. Gyvenimo keliu: atsiminimai, straipsniai, eilėraščiai. – Vilnius, 2006. Knygos viršelis

Steponavičius, Vincas. Gyvenimo keliu: atsiminimai, straipsniai, eilėraščiai. – Vilnius, 2006. Knygos viršelis

Nuo 2009 m. paslaugas rajono gyventojams teikia Čižiūnų socialinių paslaugų centras [8]. 

Čižiūnų kaime yra gimęs liaudies meistras,  skulptorius ir  poetas Jonas Kasparavičius  (1925-2000)  [6].

Šalia Čižiūnų kaimo stūkso pilkapis, vadinamas Milžinkapiu arba Švedkalniu. Jis yra šiaurinėje kaimo dalyje, pilkapio liekanos 12 m skersmens, 1 m aukščio [3, 4].
Iki 2004 m. kaime veikė pradinė mokykla. 
Kaime yra veikiančios kapinės.

Eilėraščių apie Čižiūnus ir čižiūniečius yra sukūrę liaudies menininkas Jonas Kasparavičius [5], taip pat jo sūnus rašytojas Ramūnas Kasparavičius [7], apsakymą – Aleksas Baltrūnas [1]. Čižiūnų kaime ilgus metus gyvenęs mokytojas, kraštotyrininkas Vincas Steponavičius išleido knygą „Gyvenimo keliu“ [9], į kurią sudėjo ne tik atsiminimus apie krašto praeitį, bet ir savo grožinę kūrybą.

Čižiūnų kaime nuo 1951m. veikia biblioteka, sukaupusi nemažai kraštotyrinės medžiagos apie kaimą, jo žmones, nykstančius apylinkių kaimus. Kraštotyros fondą sudaro 38 dokumentai. Kraštotyros kartotekoje sukaupta apie 470 įrašų. 
Nuo 2008 m. bibliotekoje veikia Viešosios interneto prieigos taškai (VIPT). 

Literatūra ir šaltiniai

1. Baltrūnas,  Aleksas. Čižiūnų kryžkelėse: [apsakymas ] //  Baltrūnas, Aleksas. Šviesos gimimas. –  Vilnius, 1985. –  P. 191-202.      
2. Čižiūnai // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1966. – T. 1, p. 337. 
3. Dakanis, Bronius. Mažai žinomi V –XII a. Rytų Lietuvos pilkapiai  // Muziejai ir paminklai. Kn. 8. – Vilnius, 1987. – P. 58.
4. Dakanis, Bronius. Milžinkapis: [apie Milžinkapį (Čižiūnų piliakalnį)] . – Bibliogr. : 5 pavad. // Kultūros paminklų enciklopedija. –  Vilnius, 1998,  t. 1, d. 2: Rytų Lietuva. –  P. 19.
5. Kasparavičius, Jonas. Čižiūnai: [eilėraštis] // Kasparavičius, Jonas. Toj pirkelėj seneliukas: eilėraščiai. –  Vilnius, 1989. – P. 7.
6. Kasparavičius, Jonas. Skulptūra. – 1985. – Vilnius : [s.n], 1985. – 54 p. : iliustr. 
7. Kasparavičius, Ramūnas. Čižiūnų kapinės: [eilėraštis] // Kasparavičius, Ramūnas. Laukas arklys : eilėraščiai. – Vilnius, 1990 . – P. 24.
8. Pirmieji gyventojai Čižiūnų socialinių paslaugų centre.  – Iliustr. // Trakų žemė. – 2009, rugpj. 8,  p. 4.
9. Steponavičius, Vincas. Gyvenimo keliu: atsiminimai, straipsniai, eilėraščiai. – Vilnius, 2006. – 208 p.
10.Trakų rajono savivaldybės gyventojai kaimo gyvenamosiose vietovėse ir jų instituciniai požymiai: [Aukštadvario seniūnija, p. 84-86] // Vilniaus apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai: [Lietuvos Respublikos gyventojų ir būstų 2001 m. visuotinio surašymo rezultatai]. – Vilnius, 2003. – P. 84-92; Prieiga per internetą: <http://www.stat.gov.lt/uploads/Vilniaus_apskritis.pdf>.

Parengė: Ramunė Jarmalavičiūtė (Trakų viešosios bibliotekos Aukštadvario filialas), 2010