Dainava

Dainava yra 7 km į pietvakarius nuo Naujųjų Kietaviškių [3].

Dainavoje 2011 m. gyventojų surašymo duomenimis gyveno 9 gyventojai: 5 vyrų ir 4 moterys [2].

Dainavos kaimo pavadinimo kilmė ne visai aiški: manoma, jog vietovardis gali būti kilęs iš upės vardo Dainava, arba iš dainiai, dainaviai, ar iš kraštovardžio Dainava [1].

Apie kaimą trumpai rašyta Rolando Gustaičio leidinyje „Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas“ [3].

1577 m. minimas kelias, ėjęs iš Dainavos į Pusbačkius. 1612 m. minimas Dainavos užusienis. 1820 m. pažymėtas dvarų plane, taip pat pažymėta šalia kaimo esanti plytinė, vadinama kapinėmis. 1843 m. kaime buvo 6 sodybos, 55 gyventojai. Kaimas į vienkiemius išskirstytas 1935 m. [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Dainava // Lietuvos vietovardžių žodynas. – Vilnius, 2014. – T. 2, p. 104.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2022-04-24]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Gustaitis, Rolandas. Dainava : [kaimo istorija] // Rolandas Gustaitis. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. – Kaišiadorys, 2001. – P. 52.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka), 2015; 2022.