Dainavos seniūnija

Dainavos seniūnija yra Šalčininkų rajono vakarinėje dalyje. Seniūnijai priklauso 17 kaimų ir 2 viensėdžiai. Didžiausios gyvenvietės: Dainava (316 gyv.), Pajuodupis (140 gyv.), Naujadvaris (64 gyv.). Kiti kaimai: Druskininkai, Gilviniškės, Juršiškės, Juršiškių viensėdis, Kamičiai, Kamičiūnai, Kulys, Liupkiškės, Mackiškės, Mantviliškės (kaimo dalis), Marcinkiškės, Miletiškės, Samarakiškės, Sveckevičiai, Užuklonys, Vėžionys [6]. Seniūnijos ir seniūnaitijos centras – Dainavos kaimas  [2]. 

Dainavos seniūnijos plotas 54,9 km², seniūnijoje gyvena apie 866 gyventojų [3, 6].
 
Apie Dainavos kaimo praeitį rašoma JAV lietuvių visuomenės veikėjo, buvusio karininko Henriko Songino (1895-1977) knygoje „Vilniaus krašto legendos“ [5]. Autorius, vaikystę praleidęs netoli Eišiškių, domėjosi savo krašto istorija. Jo pasakojimai apie Vilniaus krašto vietoves nėra išgalvoti, bet girdėti iš žmonių ar atkurti remiantis rastais duomenimis. H. Songinas rašo, kad archyvuose Dainavos kaimas minimas jau XIV a., papasakoja kelis čia vykusius atsitikimus [5].

1765 m. kaimelyje stovėjo karčema, buvo 10 valstiečių kiemų [1]. 
1930 m. kaime buvo įsteigta pradžios mokykla, kurioje buvo mokoma lenkų kalba. Sovietmečiu, būdama apylinkės ir kolūkio centru, Dainavos gyvenvietė išsiplėtė, išaugo naujų pastatų [1, 4]. 1968 m. buvo pastatyta mokykla [8].

Šiandien Dainavoje veikia pagrindinė mokykla, vaikų darželis, Kultūros namai [4].
 
1992 m. Dainavos kaime buvo pastatyta koplyčia, kurioje vyksta sekmadieninės pamaldos [2].

Seniūnijos skaitytojus aptarnauja Dainavos biblioteka. Biblioteka įsteigta 1950 m. kultūros namų patalpose [7]. 

Literatūra ir šaltiniai

  1. Buchaveckas, Stanislovas. Eišiškių apylinkėse: [apie Dainavos kaimą, p. 215] // Buchaveckas, Stanislovas. Šalčios žemė. – Vilnius, 1992. – P. 215.
  2. Dainava. Kaimas Šalčininkų s-bės teritorijoje // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2003. – T. 4, p. 415.
  3. Dainavos seniūnija. – Iliustr. // Šalčininkų kraštas = Ziemia Solecznicka: [fotoalbumas]. – Vilnius, 2006. – P. 211.
  4. Dainavos seniūnija. Šalčininkų rajono savivaldybė [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-08-23]. Prieiga per internetą:<http://www.salcininkai.lt/lit/Dainavos-seniunija/249 >.
  5. Songinas, Genrikas. Jono akmuo: [iš Dainavos kaimo praeities] // Songinas, Genrikas. Vilniaus krašto legendos. – Chicago, 1988. – P. 75-86.
  6. Šalčininkų rajono savivaldybė: [Dainavos seniūnija, p. 275] // Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. – Vilnius, 2013. – P. 274-280; Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519 >.
  7. Šalčininkų rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Dainavos filialas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-08-23]. Prieiga per internetą: < http://salcininkuvb.lt/lt/apie-mus1/filialai/181-dainavos-biblioteka >.
  8. Machulak, Mieczyslaw. Dainowa (lit. Dainava). Dainavos seniūnija // Machulak, Mieczysław. W stronę Solecznik. – Krosno, 2007. – P. 97-98.

Parengė: Olga Kijakovskaja (Šalčininkų rajono SVB), 2010, 2016