Danilava

Danilava – kaimas Vilniaus rajono šiaurės rytuose Sužionių seniūnijoje. Kaimo pietuose telkšo ežeras Ilgas.

Danilava – seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 21 žmogus. Iš jų – 11 vyrų ir 10 moterų (2013 m.) [3].

Kaime veikia Eitminiškių vid. mokyklos skyrius.

1936 m. čia gimė istorijos mokytojas, rašytojas, leidinio „Niemenczyn – historia i współczesność“ autorius Henrikas Borkovskis [4].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Danilavą informacijos beveik nėra, išskyrus trumpas žinutes „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2) ir 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [7]. Apie Danilavos pilkapyną rašoma „Lietuvos piliakalniai: atlase“ [5], monografijoje „Dubingių mikroregionas ir Lietuvos valstybės ištakos“ [2] ir archeologo Arūno Strazdo „2006 m. birželio 20 d. komandiruotės ataskaitoje“ [6]. Šiek tiek informacijos yra periodikoje bei internete.

Apie tai, kad šiose apylinkėse gyventa nuo senų laikų rodo šalia kaimo stūksantis Danilavos piliakalnis. Piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje, Ilgo ežero šiauriniame krante. Jis datuojamas I tūkstantmečio pr. m. e. pabaiga – I tūkstantmečio pradžia [3, 6].

Yra žinoma, kad 1866 m. Danilavos viensėdyje buvo 3 namai [7].

2006 m. gruodžio mėnesį Danilavos piliakalnis įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą, kaip nacionalinės reikšmės archeologinis ir kraštovaizdžio paminklas [1].

Literatūra ir šaltiniai

1. Danilavos piliakalnis [Danilavos k., Sužionių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 31031]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
2. Dubingių mikroregionas ir Lietuvos valstybės ištakos: [monografija]. – Vilnius, 2015, p. 100.
3. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2013-04-11, p. 324]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Kondratas, Benjaminas. Kūrėjų pėdsakais. – Vilnius. – Kn. 21: Vilniaus ir Švenčionių krašte, 2021. – p. 74.
5. Lietuvos piliakalniai: atlasas. – Vilnius, 2005. – T. 3, p. 362-363.
6. Strazdas, Arūnas. 2006 m. birželio 20 d. komandiruotės ataskaita. – Vilnius, 2006, p. 1-2.
7. Daniłowo. // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1881. – T. 1 (Derenek-Gżack). – p. 913; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_I/901>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2016; 2022