Daukšiai

Daukšiai – kaimas Sužionių seniūnijoje, Asvejos regioninio parko teritorijoje, Ilgo ežero pakrantėje.

Daukšiouse gyvena 21 žmogus (2013 m.) [4].

Kaime veikia Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos Tarakonių pagrindinio ugdymo skyrius [6]. Dakšiuose 1931 m. gimė Vilniaus krašto lenkų poetė Jadvyga Ingelevič, kurios poezijoje vyrauja meilė gimtajam kraštui ir tikybos klausymai [5].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Daukšius informacijos beveik nėra. Šiek tiek istorinių duomenų apie kaimą yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [6], monografijoje „Dubingių mikroregionas ir Lietuvos valstybės ištakos“ [3]. Vietovė minima „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2). Apie Daukšių pilkapyną rašoma leidinyje „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ [1, p. 459]. Šiek tiek informacijos yra periodikoje bei internete.

Tai, kad šiose apylinkėse gyventa nuo senų laikų patvirtina šalia kaimo, prie kelio Skirlėnai–Danilava, esantis, Daukšių pilkapynas. Jį palyginus neseniai atrado biologas dr. Dariaus Stončiaus. Pilkapiai datuojami I tūkst. viduriu – antrąja puse [1, 2].

Yra žinoma, kad 1554 m. Daukšiai priklausė Nemenčinės valsčiaus teritoriniam vienetui [3].

1886 m. kaime buvo 8 sodybos, kuriose gyveno 54 žmonės. Visi jie buvo katalikai [6].

1912 m. buvo atidaryta pagrindinė mokykla [7].

2009 m. Daukšių pilkapynas įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą, kaip regioninės reikšmės archeologinis paminklas [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Balčiūnas, Jonas. Nauji pilkapynai Rytų Lietuvoje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2010 metais, p. 457-461.
2. Daukšių pilkapis [Daukšių k., Sužionių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 33305]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2017-09-22]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
3. Dubingių mikroregionas ir Lietuvos valstybės ištakos: [monografija]. – Vilnius, 2015, p. 295.
4. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2017-08-10]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
5. Kondratas, Benjaminas. Kūrėjų pėdsakais. – Vilnius. – Kn. 21: Vilniaus ir Švenčionių krašte, 2021. – p. 122.
6. Dauksze // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1881. – T. 1 (Derenek-Gżack). – p. 913; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_I/913>.
7 Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie: Oddzial Podstawowy w Tarakańcach – Iliustr. // Szkoły polskie w Republice Litewskiej. – Wilno, 2009. – P. 44-46.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017; 2022