Davaisiai

Kaimas Švenčionių rajono Svirkų seniūnijoje, Davaisių seniūnaitijoje, 2 km atstumu nuo seniūnijos centro [11].

Kaime gyvena 17 žmonės, iš jų – 8 vyrai ir 9 moterų (2011) [8].

Kaime gyvena buvusi Svirkų pagrindinės mokyklos mokytoja Felicija Burokienė, mokytojavusi ir Davaisių septynmetėje, atidavusi pedagogikai 45 metus. Ji – etnografinių vaidinimų scenarijų autorė ir dalyvė, Svirkų folklorinio folklorinio ansamblio „Meduva“ ilgametė vadovė ir dainininkė [1].

Pasakojama, kad senovėje kaimo vietoje būta plyno lauko. Pirmasis ūkininkas, sumanęs statyti trobą, rado du žaliuojančius vaismedžius. Anot senbuvių, iš čia kilo kaimo pavadinimas – Davaisiai (du vaisiai) [1].

1932 m. Davaisiai buvo didžiausiu parapijos sodžiumi, turėjo 80 mažažemių ūkininkų [4, 6].
1920-1937 m. kaime veikė lietuviška „Ryto“ pradinė mokykla. 1930 m. joje susirinkdavo apie 40 vaikų [10]. 1932 m. tai buvo viena iš likusių trijų lietuviškų mokyklų visame valsčiuje [2]. 1948 m. čia buvo įkurta Davaisių septynmetė mokykla. Joje mokėsi Kackonių, Stajetiškio ir kitų lietuviškai kalbančių kaimų vaikai. 1962 m. perkelta į Svirkų gyvenvietę [1,12,14]. Kaime gyveno vien lietuviai, priešinęsi polonizacijai ir lietuviškos mokyklos uždarymui.
Nuo 1925 m. veikė Šv. Kazimiero draugijos, platinusios lietuvišką spaudą, skyrius, jaunimas rengė lietuviškus vakarus su vaidinimais ir šokiais [2, 5,6].

Sodžiuje likusios šešios sodybos, šalia – kapinės. 1949 m. čia buvo pastatytas 6 m aukščio medinis stogastulpis, kuris 2000 m. restauruotas. Meistras – M. Jukna. Ant Povilėnų šeimos kapavietės pastatytas medinis kryžius su išdrožta Kristaus Kančia [13].
Davaisių kapinėse palaidotas Lietuvos kariuomenės karys eil. Alfonsas Stumbrys, žuvęs 1941 06 29. Objektas įtrauktas į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą [9].
Prie buvusios mokyklos tebestovi kaimo vyrų 1933 m. pastatytas kryžius. 1985 m. jis buvo sutvirtintas geležiniais strypais [1, 13].

Spaudoje aptinkama, kad 1955 m. Davaisių kaime veikė biblioteka [3,7].

Literatūra ir šaltiniai

1. Adomavičienė, Sigita. Vienišo sodžiaus maldoje paskendus: portretas: [apie Davaisių kaimo Svirkų seniūnijos pedagogę Feliciją Burokienę].- Iliustr. // Nalšios žinios . – 2007, lapkr. 6, p. 3.
2. Adutiškis: Korespondencijos: [apie Adutiškio valsčiuje veikiančias lietuviškas mokyklas].- Parašas: Lubinas // Vilniaus rytojus. – 1932, birž. 25, p.3. Prieiga per internetą: < http://www.epaveldas.lt/image-portlet-1.0-SNAPSHOT/images?id=recordImageSmall/LNB/2741520/32597/3 >.
3. Bečelytė V. Ruošia programą : [informacija apie bibliotekoje statomą J. Avyžiaus pjesę] // Žvaigždė.- 1955, geg. 10, p. 4.
4. Davaisiai: Korespondencijos: [apie Davaisių kaime vietoje privačios mokyklos steigiamą valstybinę].- Parašas: Povilas  // Aidas. – 1938, rugpj. 9, p. 3; Prieiga per internetą: < http://www.epaveldas.lt/image-portlet-1.0-SNAPSHOT/images?id=recordImageSmall/LNB/2732285/17657/3 >.
5. Davaisiai: Korespondencijos: [apie veikiančią lietuvišką mokyklą].- Parašas: Davaisių pušnis // Vilniaus rytojus.- 1928, gruod. 1, p. 7; Prieiga per internetą: < http://www.epaveldas.lt/image-portlet-1.0-SNAPSHOT/images?id=recordImageSmall/LNB/2741520/32889/7 >.
6. Davaisiai: Švenčionių apskritis: Korespondencijos: [apie šv. Kazimiero skyriaus renginius].- Parašas: Bijūnėlis // Vilniaus rytojus. – 1932, rugs. 3, p. 3; Prieiga per internetą: < http://www.epaveldas.lt/image-portlet-1.0-SNAPSHOT/images?id=recordImageSmall/LNB/2741520/32536/3>.
7. Eglinis S. Kolūkiečiai pageidauja: [apie Davaisių k. bibliotekos skaitytojų pageidavimus] // Žvaigždė.- 1955, lapkr. 20, p. 2.
8. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai.  Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2017-01-19]. Prieiga per internetą: <http://statistics.bookdesign.lt/table_125_10.htm?lang=lt#sven_r>.
9. Lietuvos kariuomenės kario A. Stumbrio kapas: Kultūros paveldo objektų stebėsenos duomenys 2011 m.: Švenčionių rajono savivaldybė [interaktyvus]. 1998-2011 [žiūrėta 2017-01-19]. Prieiga per internetą: <http://www.svencionys.lt/lit/Kulturos_paveldo_objektu_stebesenos_duomenys/5895 >.
10. .Martinkėnas, Vincas. Vilniaus krašto lietuviškos mokyklos ir skaityklos 1919– 1939 metais. – Vilnius, 1990, p. 46.
11. Seniūnaitijos. Švenčionių rajono savivaldybė [interaktyvus]. 1998-2011 [žiūrėta 2017-01-19]. Prieiga per internetą: <http://www.svencionys.lt/index.php?3975078957>.
12. Sinkevičienė L. Mokyklinių metų aidai : [iš prisiminimų apie Davaisių kaimą] // Rytas, 1997.- lapkritis (Nr.11), p. 3.
13. Svirkų seniūnija. – Iliustr. // Kryžių sakmė: Švenčionių rajono kryžių katalogas 2005.- Vilnius, 2005.- P. 65 – 70.
14. Vilkavickaitė Z. Darbą Davaisių septynmetėje prisiminus // Rytas. – 2006, sausis (Nr. 1), p. 2 , kovas (Nr. 3), p. 4, gegužė (Nr. 5), p. 4.

Parengė: Valentina Veličko (Švenčionių Viešosios bibliotekos Svirkų k. filialas), 2012; 2017