Svirkų seniūnija

Svirkų seniūnija yra vidurkelyje tarp Adutiškio ir Švenčionių, ribojasi su Švenčionėlių, Adutiškio seniūnijomis, Ignalinos rajonu bei Baltarusija [10]. Iš viso seniūnijoje yra 34 kaimai, didesni iš jų Bačkininkai (212 gyv.), Jurgeliškė (80 gyv.), Kackonys (51 gyv.), Rakauskai (44 gyv.). 1995 m. Svirkų seniūnija buvo reorganizuota [10]. Seniūnija suskirstyta į 3 seniūnaitijas: Bačkininkų, Davaisių, Svirkų. Seniūnijos centras yra Svirkų kaimas [4].

Svirkų seniūnijos plotas – 10 100 ha, iš jų 69 % užima žemės ūkio naudmenos, 13 % – miškai, 1 % – vandenys ir 17 % – kitos paskirties plotai [10].
Seniūnijoje gyvena 918 žmonės, iš jų 464 moterų, 454 vyrai [2].

Seniūnijoje yra 2 pašto įstaigos, 1 pagrindinė mokykla, 2 bibliotekos, maldos namai, klubas, 2 medicinos punktai, veterinarijos klinika, Sirvetos regioninis parkas. Seniūnijoje dominuoja žemės ūkis, žemės ūkio mašinų techninė priežiūra, gyventojų aptarnavimas. Nuo 1953 m. plėtojama durpių gavyba. Durpės eksportuojamos į Italiją, Čekiją, Prancūziją, Ispaniją, Vokietiją [9].

Seniūnijos teritorijoje, Milkantuose, gimė senojo Vilniaus universiteto matematikas, filosofas, prof. Pranciškus Norvaiša (1742–1819) [8]. Iš Svirkų seniūnijos, Girdėnų kaimo, kilęs parolimpinių žaidynių dalyvis Arvydas Juchna (1984–2016), pelnęs ne vieną medalį Europos aklųjų riedulio čempionatuose [8].

Svirkos – kaimas Švenčionių rajone, 9 km į vakarus nuo Adutiškio, prie kelio į Švenčionis [5].

Kaime gyvena 316 žmonės, iš jų 153 vyrų, 163 moterys [2].

Aktyvi pagrindinės mokyklos veikla viešina ir garsina Svirkų kaimą [11]
Šiame krašte gyvos liaudies tradicijos. 2000 m. Lietuvos liaudies etnokultūros centro specialistų surengta ekspedicija tyrinėjo Svirkų ir aplinkinius kaimus. Apie tai rašoma Juozo Šorio kraštotyrinės ekspedicijos dienoraštyje „Nalšios žemės trauka“ [11] ir kituose straipsniuose [1, 3].

Svirkos – buvęs dvaras, minimas nuo XIV a. Lietuvos metrikoje yra išlikusi LDK kunigaikščio Aleksandro 1501 m. rugsėjo 14 d. privilegija, pagal kurią dvaras su 30 žmonių atiduotas už karinę tarnybą.
Svirkų apylinkių valstiečiai aktyviai dalyvavo 1863 m. sukilime [8].

1998 m. bendruomenės patalpose buvo atidaryta Svirkų koplyčia [11].

1995 m. vietoje seno kryžiaus buvo pastatytas medinis kryžius su Kristaus kančia. Šio kūrinio autorius – iš Adutiškio kilęs skulptorius Zigmas Kliševičius [7].

Nuo 1953 m. veikia Švenčionių r. savivaldybės viešosios bibliotekos Svirkų kaimo biblioteka-filialas. Šiuo metu Svirkų biliotekos fonde sukaupta apie 6 482 dokumentų. Kraštotyros fonde – apie 90 leidnių. Kraštotyros kartotekoje – maždaug 100 aprašų apie Svirkų kaimo istoriją, kultūrinį gyvenimą ir kt.
2009 m., vykdant projektą „Bibliotekos pažangai“, įrengtos 2 kompiuterizuotos darbo vietos vartotojams [6]. 

Literatūra ir šaltiniai

1. Adomavičienė, Sigita. Mergvakaris Svirkų kaime. – Iliustr. // Nalšios žinios. – 2008, lapkr. 21, p. 1, 3.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai.  Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2017-01-19]. Prieiga per internetą: <http://statistics.bookdesign.lt/table_125_10.htm?lang=lt#sven_r>.
3. Jakštas, Algis. Kaip Diemedėlis Rūtelės ieškojo, arba piršlybos Svirkose: [apie tradicijas]. – Iliustr. // Švenčionių kraštas. – 2006, gruod. 16, p. 11.
4. Seniūnaitijos. Švenčionių rajono savivaldybė [interaktyvus]. 1998-2015 [žiūrėta 2017-01-19]. Prieiga per internetą: <http://www.svencionys.lt/index.php?390411505>.
5. Svirkos // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T.3: R-Ž.- Vilnius, 1968, p. 353-354.
6. Svirkų kaimo biblioteka-filialas. Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka [interaktyvus]. 2008-2010 [žiūrėta 2010-12-20-]. Prieiga per internetą: < http://www.svencioniuvb.lt/content/view/39/45/>.
7. Svirkų seniūnija. – Iliustr. // Kryžių sakmė: Švenčionių rajono kryžių katalogas. – Vilnius, 2003. –  P. 56-70.
8. Svirkų seniūnija. Švenčionių rajono savivaldybė [interaktyvus]. 1998-2016 [žiūrėta 2017-01-19]. Prieiga per internetą: <http://www.svencionys.lt/index.php?2065616506>.
9. Svirkų seniūnija // Švenčionių rajono ekonominės ir verslo plėtros programa iki 2007 m.- Švenčionys, 2002.- P. 84-85.
10. Svirkų seniūnija // Tūkstantmečio knyga.- Kaunas, 2000.- T. 2: Sostinė, Vilniaus ir Kauno apskritys, p. 275-276.
11. Šaknys, Bernardas. Svirkų seniūnas: „Žmonės tiki Dievą“ : Švenčionių dienos. – Portr. // Valstiečių laikraštis. – 2006, birž. 10, p. 19.
12. Šorys, Juozas. Nalšios žemės trauka : (iš ekspedicijos Svirkose dienoraščių) //Švenčionių kraštas – 2001, saus. 3, p. 3-4 .

Parengė: Danutė Bučelienė, Aldona Mikštienė (Švenčionių SVB), 2010; 2017