Kackonys

Kaimas Švenčionių rajone, Svirkų seniūnijoje, Davaisių seniūnaitijoje, 5 km į vakarus nuo Adutiškio, prie kelio Švenčionys-Adutiškis[6,8,10]. Kaimo vietovės pakraščiu teka Skaistupis (Svylos intakas) [2].

Kackonyse gyvena 60 gyventojai (2016) [9].

Apie Kackonis rašoma „Mažojoje tarybinėje enciklopedijoje“ [2]. Šis kaimas minimas prof. Česlovo Kudabos knygelėje „Švenčionių rajonas“ [6], leidinyje „Kryžių sakmė“ [9]. Yra informacijos spaudoje.

Apie 1923 m. Kackonyse veikė pradinė mokykla [2]. 1932 m. lenkų mokykloje su atskiru dalyku dėstoma lietuvių kalba mokėsi 119 vaikų [7]. Kaime gyveno vien lietuviai. Kaimo jaunimas priešinosi lenkinimui. Nuo 1930 m. čia veikė Šv. Kazimiero draugijos skyrius [3, 4, 5].

Tai gatvinis kaimas, kuriame auga šiek tiek medžių, kurių šiose apylinkėse stinga [6].
Yra veikiančios kapinės [1].

Prie kaimo pastatytas medinis kryžius su užrašu „Jubiliejus 2000. Kristus vakar, šiandien, visada“ [9].

Literatūra ir šaltiniai

1. Jakštas, Algis. Svirkų seniūnijoje tvarkomos kapinės // Švenčionių kraštas. – 2005, birž. 8, p.1.
2. Kackonys // Mažoji tarybinė enciklopedija.- Vilnius, 1968.- T. 3, p. 10.
3. Kackonys: Švenčionių apskr.: Korespondencijos: [Apie šv. Kazimiero draugijos įsteigtą knygynėlį].- Parašas:  Senis Mateušas  //Vilniaus rytojus. -1930, spalio 25, p. 7; Prieiga per internetą: <http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000448504?exId=32725&seqNr=7>.
4. Kackonys: Švenčionių apskr.: Korespondencijos: [Apie įsteigtą šv. Kazimiero draugiją].- Parašas: Ignašas //Vilniaus rytojus. – 1931, liep. 11, p.3; Prieiga per internetą: <http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000448504?exId=32663&seqNr=3>.
5. Kackonys: Švenčionių apskr..: Korespondencijos: [Apie kackoniečių pasipriešinimą lenkinimui].- Parašas: Pomidoras //Vilniaus rytojus. -1932, lapkr. 2, p.3; Prieiga per internetą: <http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000448504?exId=32566&seqNr=3>.
6. Kudaba, Česlovas. Švenčionių rajonas. – Vilnius, 1983, p. 23.
7. Kur yra valdiškos lietuvių mokyklos?. – Turinyje: III. Mokyklos su lietuvių kalba kaipo atskiru dalyku // Vilniaus rytojus.- 1934, bal. 7, p. 2; Prieiga per internetą: < http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000448504?exId=32398&seqNr=2>.
8. Seniūnaitijos. Švenčionių rajono savivaldybė [interaktyvus]. 1998-2015 [žiūrėta 2017-01-19]. Prieiga per internetą: <http://www.svencionys.lt/index.php?2065616506>.
9. Svirkų seniūnija. – Iliustr. // Kryžių sakmė: Švenčionių rajono kryžių katalogas 2005.- Vilnius, 2005.- P. 65-70.
10. Svirkų seniūnija. Švenčionių rajono savivaldybė [interaktyvus]. 1998-2016 [žiūrėta 2017-01-19. Prieiga per internetą: <http://www.svencionys.lt/lit/Svirku_seniunija/3701>.

Parengė: Valentina Veličko (Švenčionių SVB Svirkų filialas), 2013; 2017