Gailiušiai

Kaimas Švenčionių rajone, Svirkų seniūnijoje, Davaisių seniūnaitijoje, prie kelio Švenčionys-Adutiškis [3, 5]. 

Kaime gyvena 4 gyventojų – 1 vyrai ir 3 moterys (2003) [2].

Informacijos apie šią vietovę labai mažai. Gailiušiai minimi Česlovo Kudabos knygelėje „Švenčionių rajonas“ [3], Vinco Martinkėno „Vilniaus krašto lietuviškos mokyklos ir skaityklos 1919-1939 metais“ [4], periodikoje, internete.

1922- 1926 m. kaime veikė lietuviška mokykla [3]. Jaunimas būrėsi į Šv. Kazimiero draugiją [1].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gailiušiai: Švenčionių apskr.: Korespondencijos [Apie šv. Kazimiero draugijos skyriaus švietėjišką arbą su jaunimu]. – Parašas: Pipcikas // Vilniaus rytojus.  1935, rugs. 25, p. 3.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai.  Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2017-01-19]. Prieiga per internetą: <http://statistics.bookdesign.lt/table_125_10.htm?lang=lt#sven_r>.
3. Kudaba, Česlovas. Švenčionių rajonas.- Vilnius, 1983., p. 23.
4. Martinkėnas, Vincas. Vilniaus krašto lietuviškos mokyklos ir skaityklos 1919-1939 metais.- Vilnius, 1990, p. 54
5. Seniūnaitijos. Švenčionių rajono savivaldybė [interaktyvus]. 1998-2015 [žiūrėta 2017-01-19]. Prieiga per internetą: <http://www.svencionys.lt/index.php?3975078957>.

Parengė: Valentina Veličko (Švenčionių SVB Svirkų filialas), 2013; 2017