Milkūnai

Kaimas  Švenčionių rajone, Svirkų seniūnijoje, Svirkų seniūnaitijoje, 2 km. atstumu nuo seniūnijos centro [1,4,6].

Kaime gyvena 14 gyventojų, 6 vyrai ir 8 moterys (2003)[7].

Iš Milkūnų (Milkantai), kilęs senojo Vilniaus universiteto profesorius Pranciškus Norvaiša –  matematikas, filosofas, teologas, Vilniaus universitete dėstęs aukštąją matematiką. Be pedagoginės ir mokslinės veiklos, jis yra vadovavęs XVIII a. Nemuno vagos prie Druskininkų ir Rumšiškių valymo ir tvarkymo inžineriniams darbams [1,3,6,8].

Sodžiuje nuo seno gyveno totorių šeimos. Dabar belikusi viena sodyba. Jos gyventojai puikiai žino totorių atsikėlimo į Lietuvą istoriją, siekianti Vytauto Didžiojo laikus, mena tautos šventes ir papročius [2].

Prie pat kaimo yra sentikių kapinaitės, už kaimo palei Svylos upelį – senosios totorių kapinės [2,5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Kudaba, Česlovas. Švenčionių rajonas.- Vilnius, 1983, p.23.
2. Narkūnas, Bronius. Gyvena vienkiemy totoriai// Žeimenos krantai.- 1996, rugs. 14, p. 3.
3. Norvaiša Pranciškus // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1987. T.3. p.204.
4. Seniūnaitijos. Švenčionių rajono savivaldybė [interaktyvus]. 1998-2011 [žiūrėta 2012-02-18]. Prieiga per internetą: <http://www.svencionys.lt/index.php?3975078957>.
5. Svirkų seniūnija. – Iliustr. // Kryžių sakmė: Švenčionių rajono kryžių katalogas 2005.- Vilnius ,2005.- P. 65 – 70.
6. Svirkų seniūnija. Švenčionių rajono savivaldybė [interaktyvus]. 1998-2011 [žiūrėta 2011-11-18].Prieiga per internetą: <http://www.svencionys.lt/lit/Svirku_seniunija/3701>.
7. Švenčionių rajono savivaldybės gyventojai kaimo gyvenamosiose vietovėse ir jų instituciniai požymiai: [Svirkų seniūnija, p. 74-75] // Vilniaus apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai: [Lietuvos gyventojų ir būstų surašymas 2001]. – Vilnius, 2003.- P. 74-75; Prieiga per internetą: <http://www.stat.gov.lt/uploads/Vilniaus_apskritis.pdf>.
8. Umbražiūnas, Kazimieras. Milkūnai – garsaus matematiko tėviškė:[Apie P. Norvaišą, buvusį Vilniaus universiteto dėstytoją] // Žvaigždė.- 1970, geg. 7, p. 3.

Parengė: Valentina Veličko (Švenčionių SVB Svirkų filialas), 2013