Rakauskai

Kaimas Švenčionių rajone, Svirkų seniūnijoje, Davaisių seniūnaitijoje, 5 km nuo seniūnijos centro [3, 5]. Rakauskų sodžius ištįsęs apie porą kilometrų prie Adutiškio – Mielagėnų vieškelio, ties Svylos upeliu (Birvėtos intakas) [1].

Kaime gyvena 65 žmonės, 33 vyrai ir 32 moterys (2003) [6].

1930 m. kaime buvo įkurta pradinė mokykla [2].

Dauguma kaimo pastatų šiuolaikiški, tačiau yra senovinių kiemų [1].

Prie kaimo veikiančiose kapinėse yra senovinis 1 m aukščio akmens monolito kryžius su neiššifruotais ženklais. Šiose kapinėse minimi dar 2 metaliniai ir vienas medinis kryžiai [4].
Rakauskų kapinėse yra rusų karių kapai [5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Kudaba, Česlovas. Švenčionių rajonas. – Vilnius, 1983.- P. 24.
2. Rakauskai // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija.- Vilnius, 1971.- T. 3, p. 27.
3. Seniūnaitijos. Švenčionių rajono savivaldybė [interaktyvus]. 1998-2011 [žiūrėta 2012-02-18]. Prieiga per internetą: <http://www.svencionys.lt/index.php?3296726118>.
4. Svirkų seniūnija. – Iliustr. // Kryžių sakmė: Švenčionių rajono kryžių katalogas 2005.- Vilnius ,2005.- P. 65 – 70.
5. Svirkų seniūnija. Švenčionių rajono savivaldybė [interaktyvus]. 1998-2011 [žiūrėta 2011-11-18]. Prieiga per internetą: <http://www.svencionys.lt/index.php?2065616506>.
6. Švenčionių rajono savivaldybės gyventojai kaimo gyvenamosiose vietovėse ir jų instituciniai požymiai: [Svirkų seniūnija, p. 74-75] // Vilniaus apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai: [Lietuvos gyventojų ir būstų surašymas 2001]. – Vilnius, 2003.- P. 74-75; Prieiga per internetą: <http://www.stat.gov.lt/uploads/Vilniaus_apskritis.pdf>.
 

Parengė: Valentina Veličko (Švenčionių SVB Svirkų filialas), 2012