Didžioji Kuosinė

Kaimas Kalvielių seniūnijioje, išsidėstęs Kuosinės geomorfologinio draustinio teritorijoje, abipus Kuosinės upelio.

Didžiojoje Kuosinėja gyvena 86 žmonės. Iš jų – 44 vyrai ir 42 moterys [1].

Veikia Šumsko pagrindinės mokyklos Didžiosios Kuosinės skyrius [1].

Rašytiniuose šaltiniuose informacijos apie Didžiosios Kuosinės kaimą labai mažai. Jis minimas „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2), Jono Jurkšto knygoje „Vilniaus vietovardžiai“ [6] bei 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [10]. Apie šalia kaimo esantį piliakalnį rašoma „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [7], Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas“ [2] ir „Lietuvos TSRS archeologijos atlase“ [3], atlase Lietuvos piliakalniai“ [4]. Piliakalnis minimas „Lietuvos TSR kultūros paminklų sąraše“ (Vilnius, 1973). Mokyklos istorija aprašoma knygoje „Szkoły polskie w Republice Litewskiej“ [11]. Legendą apie Kuosinės kaimą rasite Vladislavo Sirokomlės muziejaus išleistame rinkinyje Podwilénskie bajanie: legendy, podania, bajki z okolic Wilna“ [9].

Apie tai, kad šiose apylinkėse gyventa nuo senų laikų liudija šalia kaimo esantis Didžiosios Kuosinės piliakalnis. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečio pr. m. e. pabaiga – I tūkstantmečio pradžia [7].

Yra žinoma, kad 1696 m. Didžiosios ir Mažosios Kuosinės palivarkai priklausė Šumsko dominikonų vienuolynui [8].

1866 m. Kuosinėje gyveno 144 žmonės. Iš jų – 13 pravoslavų ir 131 katalikas. Šalia kaimo buvo karčiama. Joje gyveno 7 žydų tautybės žmonės [10].

2012 m. Didžiosios Kuosinės piliakalnis įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą, kaip nacionalinės reikšmės archeologinis ir kraštovaizdžio paminklas [5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-01, p. 326]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519
2. Didžioji Kuosinė // Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas. – Vilnius, 1993, p. 31.
3. Didžioji Kuosinė // Lietuvos TSR archeologijos atlasas. – Vilnius, 1975. – T. 2, p. 53.
4. Didžiosios Kuosinės piliakalnis // Lietuvos piliakalniai: atlasas. – Vilnius, 2005. – T. 3, p. 362-363.
5. Didžiosios Kuosinės piliakalnis, vad. Pilaite [Mažosios Kuosinės k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 5677]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2018 [žiūrėta 2018-07-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
6. Jurkštas, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. – Vilnius, 1985, p. 16.
7. Katalynas, Kęstutis. Didžiosios Kuosinės piliakalnis // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 308.
8. Šumsko buvęs dominikonų vienuolynas ir Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia. 2018 [žiūrėta 2018-07-26]. Prieiga per internetą: <http://vienuolynai.mch.mii.lt/V8-46/Sumsko.htm>.
9. Dlaczego Kosina Panienska? // Podwilénskie bajanie: legendy, podania, bajki z okolic Wilna. – Wilno, 2017. – P. 56.
10. Kosina // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – Warszawa, 1883. – T. 4 (IV Kęs-Kutno), p. 461. Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_IV/461>.
11. Oddział Podstawowy w Wielkiej Kosinie. – Iliustr. // Szkoły polskie w Republice Litewskiej. – Wilno, 2009. – P. 343-345.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2018