Didžiosios Kabiškės

Didžiosios Kabiškės

Kaimas Nemenčinės seniūnijoje, 3 km į šiaurę nuo Nemenčinės, 24 km į šiaurės rytus nuo Vilniaus.

Didžiosios Kabiškės – seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 716 žmonių (2013) [3].

Yra Kabiškių pradinės mokyklos tipo mokykla-darželis [6], biblioteka, paštas.

Rašytiniuose šaltiniuose apie Kabiškes informacijos beveik nėra, išskyrus trumpas žynutes „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [1],Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [2] bei 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [5]. Yra informacijos spaudoje ir internete.

Iki 1960 m. Kabiškės buvo mažas kaimelis, kuriame gyveno 51 gyventojas (1959 m.) [4]. Gyvenvietė ėmė sparčiai plėstis nuo 1975 m. Ją pastatė 1975–1980 m. vienas didžiausių LTSR gyvulininkystės kompleksas „Neris“, kuris buvo beveik nepriklausomas – turėjo savo valdžią, taisykles ir pan. (1979 m. – 360 gyv.; 1989 m. – 657 gyv.) [6].

1950–1992 m. Kabiškės buvo Ždanovo (vėliau pervadinto į „Vostok“) kolūkio centras. Tuometinės gyvenvietės valdžios, o ypač Zenono Kulešo pastangomis, ji tapo vienu iš parodomojo LTSR miestelio sukūrimo konkurso laimėtoju. Dėl gyvenvietės statymo kovojo geriausios statybinės kompanijos. Kabiškės turėjo išaugti į gyvenvietę, turinčią gražų išplanavimą, mokyklą, stadioną, žaidimo aikšteles, prekybos, maitinimo centrus ir pan. Miestelio vystymasis sustojo Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Vėliau gyvenvietė pervadinta į Didžiąsias Kabiškes (žr. čia).

Didžiųjų Kabiškių ir aplinkinių kaimų gyventojus aptarnauja 1968 m. įkurta Kabiškių kaimo biblioteka. 2010 m. bibliotekos vartotojams buvo įrengtos 4 kompiuterizuotos darbo vietos [4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Didžiosios Kabiškės // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1985. – T. 1, p. 425.
2. Didžiosios Kabiškės // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2003. – T. 4, p. 735.
3. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Gedris, Eva. Mieszkańcy Kabiszek mogą rozwijać piśmienność komputerową: [apie Vilniaus rajono centrinės bibliotekos Kabiškių kaimo filialą]. – Iliustr. // Kurier Wileński. – 2010, 16 marca, p. 4.
5. Kabiszki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1882. – T. 3 (Haag-Kępy). – p. 648; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_III/648
6. Szkoła Początkowa w Kabiszkach. – Iliustr. // Szkoły polskie w Republice Litewskiej. – Wilno, 2009. – P. 366-367.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2018