Dūdai

Nykstantis kaimas Gelvonų seniūnijoje.

Statistikos departamento duomenimis Dūdų kaime gyvena 2 (2011 m.) gyventojai [2].

1, 5 km į pietvakarius nuo Dūdų kaimo, prie krūmais užaugusios Šašaraisčio pelkės, guli sunkiai surandamas Dūdų akmuo su „Velnio pėda“, kuris yra valstybės saugomas kaip archeologijos paminklas [1]. Akmuo anksčiau buvo žemėje; paviršiuje tik plokštuma su pėda. Kasant griovį, parverstas ant šono. Pėdos ilgis 24 cm, plotis 10 cm, gylis iki 5 cm, ji panaši į žmogaus pėdą [3, 4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Akmuo su „Velnio pėda”. Kultūros vertybių registras. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos [interaktyvus]. 2007-2010 [žiūrėta 2016-10-10]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/>.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus].  2013 [žiūrėta 2016-10-10]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Urbanavičius, Vytautas. Dūdų akmuo. – Iliustr. // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1996. – T. 1, d. 1: Rytų Lietuva, p. 275.
4. Vaitkevičius, Vykintas. Dūdai: Akmuo su pėda. – Iliustr., žml. // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, [2006]. – P. 106-107.

Parengė Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2011; 2016