Eitminiškės

Eitminiškės – gyvenvietė Vilniaus rajone, 9 km į šiaurę nuo Nemenčinės ir tiek pat į rytus nuo Paberžės. Pro kaimą prateka Nemenčios upelis.

Kaime gyvena 189 gyventojai. Iš jų – 91 vyras ir 98 moterys (2013) [6].

Sprendžiant iš informacijos, pateiktos „Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“ Eitminiškės anksčiau vadinosi Jotainiškiais [8].

Eitminiškėse veikia lietuviška vidurinė mokykla, savo veiklą skaičiuojanti nuo 1996 metų [16], ir lenkiška pagrindinė mokykla, įkurta 1937 metais [17]. Lenkų mokykloje ilgus metus mokytojavo ne tik Vilniaus krašte žinomas poetas, vertėjas Alberta Skyrelis. Šioje mokykloje mokėsi ir pedagogas, humanitarinių mokslų daktaras, žurnalistas, poetas, rašytojas Juzefas Šostakovskis [8a].

Bendrojo pobūdžio informacijos apie Eitminiškes yra „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [3], „Mažojoje lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje“ [8], „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [1] bei „Tūkstantmečio knygoje“ [2]. Apie Eitminiškių kaimo istoriją rašoma Miroslavo Gajevskio (Mirosław Gajewski) knygoje „Historie z okolic Wilna“ [15], Bronio Kviklio enciklopedijoje „Mūsų Lietuva“ [10] bei Eitminiškių bibliotekininkės Genoefos Stankevič parašytame kraštotyros darbe „Eitminiškių kaimo istorija=Historia wsi Ejtminiszki“. Naujausios informacijos apie bažnyčią yra 2009 m. išleistame albume „Vilniaus rajono sakralinis paveldas=Sakralne dziedzictwo rejonu wileńskiego“ [5].

Eitminiškių palivarkas žinomas nuo XVII amžiaus, kai 1685 m. čia buvo pastatyta koplyčia.

1794 metais Eitminiškės priklausė vienuoliams misininkams.
1866 metais caro valdžios įsakymu koplyčia buvo sunaikinta [10, 14].

1924 m. apylinkės gyventojų rūpesčių buvo pastatyta medinė Šv. Antano Paduviečio bažnyčia [5, 11, 12].
1934 m. Eitminiškių parapijos klebonų buvo paskirtas kunigas Ambraziejus Jakavonis (1886–1943), kuris 1943 m., Balinavo viensėdyje (dab. Švenčionių r.) buvo žiauriai nužudytas, manoma, Armijos Krajovos karių.

1988 m. Eitminiškių bažnyčios šventoriuje buvo pastatytas paminklas kunigui Ambraziejui Jakavoniui, buvusiam Eitminiškių klebonui, Vilniaus krašto švietėjui. Paminklą suprojektavo architektas Napalys Kitkauskas.

Eitminiškėse yra 2 valstybės saugomi kultūros paminklai.

1994 m. Kunigo Ambraziejaus Jakavonio kapas įtrauktas į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą, kaip regioninės reikšmės istorinis memorialinis paminklas [9].

2006 m. į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą, kaip vietinės reikšmės architektūrinis ir sakralinis paminklas, įtraukta Eitminiškių kaimo koplyčia [4].

Eitminiškių ir aplinkinių kaimų gyventojus aptarnauja Vilniaus rajono CB Eitminiškių kaimo filialas. Biblioteka įkurta 1954 metais. Bibliotekos kraštotyros fonde yra apie 15 leidinių. Kraštotyros kartoteka sudaro apie 70 kortelių (2010 m.).

Literatūra ir šaltiniai

1. Eitminiškės // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1985. – T. 1, p. 494.
2. Eitminiškės // Tūkstantmečio knyga: Pažintis su Lietuva. – Iliustr. – Vilnius, 2000. – T. 2: Sostinė, Vilniaus ir Kauno apskritys, p. 221.
3. Eitminiškės // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2004. – T. 5, p. 374.
4. Eitminiškių kaimo koplyčia [Eitminiškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 17390]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
5. Eitminiškių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia=Kościół pw. św. Antoniego z Padwy w Jęczmieniszkach. – Iliustr. // Vilniaus rajono sakralinis paveldas=Sakralne dziedzictwo rejonu wileńskiego. – Vilnius, 2009. – P. 20-22.
6. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013 10 24, p. 318]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
7. Grinkevičiūtė, Inga. „Poezijos pavasaris“ Eitminiškėse / Inga Grinkevičiūtė, Ana Micholč. – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2008, geg. 29 – birž. 4, p. 6.
8. Jotainiškiai (Eitminiškės) // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1966. – T. 1, p. 699.
8a. Kondratas, Benjaminas. Kūrėjų pėdsakais. – Vilnius. – Kn. 21: Vilniaus ir Švenčionių krašte, 2021. – p. 294-295.
9. Kunigo Ambraziejaus Jakavonio kapas [Eitminiškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 17268]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
10. Kviklys, Bronius. Eitminiškės // Kviklys, Bronius. Mūsų Lietuva. – Vilnius, 1989. – T. 1, p. 181.
11. Kviklys, Bronius. Eitminiškės. Šv. Antano Paduviečio parapijos bažnyčia: [apie bažnyčios istoriją ir architektūrą]. – Iliustr. // Kviklys, Bronius. Lietuvos bažnyčios=Churches of Lithuania. – Čikaga, 1986. – T. 5: Vilniaus arkivyskupija. D. 2: Vilniaus provincijos bažnyčios, p. 162-163.
12. Misius, Kazys. Eitminiškės / Kazys Misius, Šinkūnas Romualdas // Misius Kazys, Šinkūnas Romualdas. Lietuvos katalikų bažnyčios: žinynas. – Vilnius, 1993. – P. 532.
13. Rudytė, Aušra. Per Eitminiškes su lietuvišku žodžiu: [apie lietuvišką mokyklą Eitminiškėse, Vilniaus rajonas]. – Iliustr. // Voruta. – 2010, rugpj. 7, p. 7-8.
14. Semaška, Algimantas. Eitminiškės. – Iliustr. // Semaška, Algimantas. Lietuvos keliais: Turisto žinynas. – Vilnius, 2008. – P. 623.
15. Gajewski, Mirosław. Jęczmieniszki: zarys historyczny // Mirosław Gajewski. Historie z okolic Wilna, 2007. – P. 54-61.
16. Maciejkianiec, Ryšard. Historia i współczesność Jęczmieniskiej Podstawowej. – Iliustr. // Nasz Czas. – 2003, 27 listopada – 10 grudnia, p. 6-7.
17. Szkoła Podstawowa w Jęczmieniszkach. – Iliustr. // Szkoły polskie w Republice Litewskiej. – Wilno, 2009. – P. 264-265.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010; 2022