Eitulionys

Eitulionių kaimas yra apie 3 km į pietus nuo Beižionių. Vakaruose kaimas ribojasi su Žiežmarių apylinkės seniūnija (Kaišiadorių raj. savivaldybė), o pietuose – su Aukštadvario seniūnija (Trakų raj. savivaldybė). Ties šia riba, kaimo pietuose, tyvuliuoja Asono ežeras, tačiau jis priklauso Trakų rajono savivaldybės teritorijai.

Eitulionių kaime gyvena 5 žmonės: 2 vyrai ir 3 moterys (2011) [9].

Daugiausiai rašyta apie kaime esančius į kultūros vertybių registrą įtrauktus objektus – Eitulionių (dar vadinamą Migliniškių) pilkapyną (u. k. 3536), Eitulionių alką (vadinamą Skerdimais) (u. k. 20884) bei Migliniškių arba Nuotakos akmenį (u. k. 20886) (žr.: adresu).

Apie pilkapyną informacijos galima rasti 1978 m. jį tyrinėjusio archeologo Algimanto Bliujaus straipsneliuose „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [4], „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [6], keliuose „Archeologinių tyrinėjimų Lietuvoje“ [5] leidiniuose bei minėto archeologo atliktų archeologinių tyrimų ataskaitoje [2]. Apie pilkapyną taip pat rašė Bronius Dakanis „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [8], Alfonsas Tautavičius 1971 m. žvalgomosios archeologinės ekspedicijos ataskaitoje [13], yra žinių „Lietuvos TSR archeologijos atlase“ [11].
Apie pilkapyne aptiktus radinius leidinyje „Trakų istorijos muziejus“ informacijos pateikė Ugnius Budvydas [7]. Apie mitologinius objektus (alką ir Nuotakos akmenį) yra rašęs Vykintas Vaitkevičius leidinyje „Kai kurie Užuguosčio-Aukštadvario apylinkių senovės bruožai“ [14] bei kituose straipsniuose [15, 16].

Eitulionių alkas yra Eitulionių kaime, nuo kapinių pietrytinio tvoros kampo 220 m į pietryčius, apie 250 m į pietvakarius nuo lauko kelio Žygiškės–Liaukiškės, didelių pelkių, vadinamų Skerdimais, vakarinėje dalyje, kalvų pašlaitėje įsispraudusi pelkaitė, šalia kurios – akmuo su stačiakampio formos įdubimu viršutinėje plokštumoje. Akmuo yra apie 2 m ilgio, 0,9 m ir 0,65 m pločio. Vidutinis aukštis 0,7 m. [14]. Apie Skerdimų vietovę V. Vaitkevičius yra surinkęs gyventojų pasakojimų.

Eitulionių kaime yra senos kapinės. Jose 1914 m. buvo palaidoti vokiečių kareiviai [12]. Apie kapinaites ir ten 2005 m. Vytauto Slomsko pastatytą kryžių rašyta Julijos Janonienės straipsnyje [10].

Literatūra ir šaltiniai

 1. Bliujus, Algimantas. Eitulionių (Trakų raj.) pilkapių tyrinėjimai 1978 ir 1979 metais // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 1978/79, p. 53–56.
 2. Bliujus, Algimantas. Eitulionių (Trakų raj.) pilkapių tyrinėjimų 1978 metais ataskaita. – Trakai, 1979; Prieiga per internetą: <http://www.lad.lt/data/com_ladreports/538/1-62.pdf>.
 3. Bliujus, Algimantas. Eitulionių pilkapynas // Muziejai ir paminklai. – Vilnius, 1983. – [Nr.] 5, p. 31–40.
 4. Bliujus, Algimantas. Eitulionių pilkapynas // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1985. – T. 1, p. 494.
 5. Bliujus, Algimantas. Eitulionių pilkapyno tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 1980/81, p. 43–46.
 6. Bliujus, Algimantas. Migliniškių pilkapynai, Eitulionių pilkapynai // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2009. – [T.] 15, p. 70.
 7. Budvydas, Ugnius. Muziejus laikraštyje, 2008–2009 : Radiniai iš Eitulionių pilkapyno. – Iliustr. – Santr. angl. // Trakų istorijos muziejus. – Trakai, 2011. – P. 21.
 8. Dakanis, Bronius. Migliniškių antrasis pilkapynas // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 1, d. 2: Rytų Lietuva, p. 21.
 9. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2019-02-25]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
 10. Janonienė, Julija. Du nauji kryžiai // Elektrėnų žinios. – 2005, liep. 16, p. 3.
 11. Lietuvos TSR archeologijos atlasas. – Vilnius, 1977. – T. 3, p. 37.
 12. Slomskas, Vytautas. Keliai, keleliai… // Elektrėnų žinios. – 2003, birž. 7, p. 6.
 13. Tautavičius, Adolfas. 1971 metų žvalgomosios archeologinės ekspedicijos Kėdainių, Jonavos, Kauno, Kaišiadorių, Prienų, Alytaus, Trakų, Švenčionių, Raseinių, Vilniaus rajonuose ataskaita : Eitulionys. – Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 7, ap. 1, b. 146, p. 77; Prieiga per internetą: <http://www.lad.lt/data/com_ladreports/1532/45-98.pdf>.
 14. Vaitkevičius, Vykintas. Kai kurie Užuguosčio – Aukštadvario apylinkių senovės bruožai. – Vilnius, 1994, p. 27–28.
 15. Vaitkevičius, Vykintas. Žmonės, pavirtę akmenimis // Liaudies kultūra. – Nr. 2 (1996), p. 19–20.
 16. Vaitkevičius, Vykintas. Žvalgomoji ekspedicija Rytų Lietuvoje / Vykintas Vaitkevičius, Gintautas Zabiela. – Iliustr. – Santr. angl. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2000, p. 204–210.

Parengė: Parengė Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka), 2016, 2019.