Galgiai

Kaimas Mickūnų seniūnijoje, prie rytinės Vilniaus miesto ribos (vakarinė kaimo dalis prijungta prie miesto).

Galgiuose gyvena 1426 žmonės (2013) [3].

Kaime veikia lietuviškas Lavoriškių pagrindinės mokyklos Galgių skyrius, paštas, biblioteka.

Kalbininko Jono Jurkšto teigimu, vietovardis Galgiai yra lietuviškas asmenvardinės kilmės oikonimas [4].

Istorinių duomenų apie Galgus žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [5]. Bendrojo pobūdžio informacija apie gyvenvietę pateikiama „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [1] bei „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [2]. Kaimas minimas Jono Jurkšto knygoje „Vilniaus vietovardžiai“ [4].

Yra žinoma, kad 1866 m. Galgiuose (lenk. Gałki) buvo 5 namai, kuriuose gyveno 58 katalikai [5].

Sovietinės okupacijos metais Galgiai buvo Baniškių (1954–1963), Kairėnų (1963–1977) apylinkių centras. 1977 metais Kairėnų apylinkė buvo reorganizuota ir prijungta prie Mickūnų.

Gyventojus aptarnauja 1954 m. įkurta Galgių (buv. Kairėnų) kaimo biblioteka. Nuo 1964 iki 2014 metų bibliotekoje dirbo Anastasija Tripucka – tikra kraštotyrininkė, parengusi nemažai darbų apie savo karštą ir žmones [6].

Literatūra ir šaltiniai

1. Galgiai // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1988. – T. 1, p. 565.
2. Galgiai i // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2014. – T. 6, p. 355.
3. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Jurkštas, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. – Vilnius, 1985, p. 11.
5. Gałki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1881. – T. 2 (Derenek-Gżack). – p. 480; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/480http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/480>.
6. Klimaszewska, Iwona. Życie spędzone pośród książek: Anastazja Trypuska – 50 lat w zawodzie bibliotekarza: [apie Kairėnų kaimo bibliotekininkę Anastasiją Tripucką (Vilniaus rajonas)]. – Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. – 2014, 24-30 kwietnia (nr 17), priedas „Rota“ (nr 783), p. 1, 6.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2018