Gavėnonys

Kaimas Veprių seniūnijoje, kairiajame Šventosios krante, dešinėje kelio Vepriai–Gelvonai pusėje, 4 km nuo seniūnijos centro – Veprių. Yra Gavėnonių tvenkinys, užimantis 1900 ha plotą.

Kaime gyvena 15 žmonių, iš jų: 6 vyrai ir 9 moterys (2011 m.) [1].

Gavėnonių kaimo pavadinimas kilęs iš dvikamienio asmenvardžio trumpinio. Pavadinimo pagrindas – buvęs tėvavardis Gavėnas (Gavio sūnus), padarytas su tėvavardžiams artima priesaga -ėnas. Siejamas su veiksmažodžiu „gavo“, „gauti“ [3].

Apie Gavėnonių kaimą rašoma monografijoje „Vepriai” [2], vietovardžio kilmė aprašoma Zigmo Zinkevičiaus knygoje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė” [3]. Šiek tiek informacijos yra internete.

1934 m. kasinėjimus vykdęs archeologas Petras Tarasenka nustatė, kad čia buvusi dar neolito laikų gyvenvietė.  Kasinėjimų ataskaitoje jis rašė, kad „… prie Šventosios upės buvo randama senienų, akmeninių kirvukų, akmeninių puodukų ir kt. Yra vietų, kuriose aiškiai matyti statybos likučiai, nes akmenys guli žemėje eilėmis, stačiais kampais. Akmenys lyg kalkėti“ [2, 4]. Ukmergės kraštotyros muziejaus Veprių filiale yra saugomas XX a. paskutiniajame dešimtmetyje Gavėnonyse rastas žiestas indelis.

Literatūra ir šaltiniai

1. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-14]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Zabiela, Gintautas. Veprių valsčiaus senovės bruožai: [Gavėnonys minimi p. 54]. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose  // Vepriai: monografija. – Vilnius, 2010. – P. 53-65.
3. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 54.
4. Žentelytė, Audronė. Kaimai ir vienkiemiai: [Gavėnonių kaimas, p. 918]. – Iliustr. // Vepriai: monografija. – Vilnius, 2010. – P. 915-922. 

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2012; 2016