Giedraitiškės

Giedraitiškės yra kaimas Elektrėnų seniūnijoje, apie 3 km į pietryčius nuo Elektrėnų, abipus kelio Abromiškės–Girnakaliai–Geibonys. Kaime yra ežeras Bevardis.

2011 m. kaime gyveno 9 žmonės: 4 vyrai ir 5 moterys (2011) [5].

Pasak etnokultūrologės Onos Rasutės Šakienės, iki XVII a. Giedraitiškių apylinkių žemėse buvo aptinkama kunigaikščių Giedraičių pėdsakų – senųjų statinių liekanų, o dabar  likęs tik vietovės pavadinimas ir kaimo senkapiai. Gyventojai pasakojo, jog vėlesniais laikais čia gyvenęs grafo Pliaterio Abromiškių dvaro valdytojas (prižiūrėtojas) Kurkovskis, todėl vietovės ilgai buvo vadinamos Kurkovčizna, tačiau vėliau grąžintas senasis Giedraitiškių vardas [6].

Giedraitiškių kaime yra Giedraitiškių (arba Kurkaučiznos) kapinynas, įtrauktas į kultūros vertybių registrą [4], jį žvalgė Adolfas Tautavičius 1971 m. [7]. Kapinynas yra 1,1 km į pietus nuo Abromiškių dvaro sodybos. 
Kaime taip pat yra Giedraitiškių ąžuolas – apie 400 metų amžiaus medis. 2008 m. jis paskelbtas savivaldybės saugomu botaniniu gamtos paveldo objektu [2].

Kaimo gyventojų pasakojimus, atsiminimus apie kaimą surinko kraštietė etnokultūrologė O. R. Šakienė tautosakiniuose leidiniuose ir „Ar meni tų ažerų“ [1], „Buvom“ [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Giedraitiškės // Ar meni tų ažerų? : Elektrėnų krašto tautosaka. – Vilnius, 2009. – P. 45.
2. Giedraitiškių ąžuolas. Saugomų teritorijų valstybės kadastras [interaktyvus]. – 2019 [žiūrėta 2019-02-25]. Prieiga per internetą: <https://stk.am.lt/portal/actionDownloadContent.action?fileName=report.pdf&ref=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F22cdf991-c6e8-44e2-8acd-dab3bad51f71>.
3. Giedraitiškių kaimas : [gyventojų pasakojimai] // Buvom : Elektrėnų ir Kaišiadorių krašto etnografinė-istorinė apžvalga, 2003–2012 metai. – Vilnius, 2013. – P. 47–49.
4. Giedraitiškių, Kurkaučiznos kapinynas [Giedraitiškių k., Elektrėnų sen., Elektrėnų sav.; u. k. 6944]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2019 [žiūrėta 2019-02-25]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/aed957c6-04f9-45cd-95f5-3e7945520e3f>.
5. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2019-02-25]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
6. Šakienė, Ona Rasutė. Giedraitiškės ir Dembina // Elektrėnų kronika. – 2013, liepos 5–11, p. 6.
7. Tautavičius, Adolfas. 1971 metų žvalgomosios archeologinės ekspedicijos Kėdainių, Jonavos, Kauno, Kaišiadorių, Prienų, Alytaus, Trakų, Švenčionių, Raseinių, Vilniaus rajonuose ataskaita. KPC aptarnavimo skyriaus fondų poskyris, f. 7, ap. 1, b. 146, p. 78; Prieiga per internetą: <http://www.lad.lt/data/com_ladreports/1532/45-98.pdf>.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų SVB) 2015; 2019.