Girnakaliai

Girnakaliai yra Elektrėnų seniūnijoje, maždaug 4 kilometrai į pietryčius nuo Elektrėnų, abipus kelio Abromiškės–Geibonys.

Kaime gyvena 61 žmogus: 30 vyrų ir 31 moteris (2021) [3]. Didžiausia dalis kaimo sodybų – tai sodo nameliai, vasarnamiai.

Girnakaliuose yra Arvydo Sabonio, žymaus Lietuvos krepšininko sodyba, čia gyveno jo seneliai ir giminės [2].
Kaimo pavadinimas kilęs nuo šiame kaime gyvenusių girnakalių, kurių čia buvo daug.

Daugiausiai rašyta apie Girnakalių apylinkėse randamus archeologinius radinius [6, 8, 9], mitologinius akmenis [5, 7, 8].
Pasakojama, jog anksčiau ant kalno prie Besenio ežero stovėjo mitologinis Pomergės akmuo [8]. Apie šį akmenį tautosakoje atsiradę daug legendų ir mitų. Dažniausiai pasakojama apie piktą kaimo moterį, neleidusią dukters į pamerges, o kai šios susipyko motina ją pavertė akmeniu [5]. Daugelį kaimo legendų bei pasakojimų apie Girnakalius surinko Ona Rasutė Šakienė. Jie pateikti leidiniuose „Buvom“ [2] ir „Ar meni tų ažerų“ [1].

Kaimas istoriniuose šaltiniuose minimas nuo XVI a. pab. Iki šiol šiose vietose randama girnapusių [8], pvz. kasant kūdrą Sabonių sodyboje jų buvo rasta net keli šimtai [9]. Pasakojama, kad XVII a. nuo bado ir maro išmirė visi Girnakalių gyventojai. Čia nauji gyventojai atsikraustė vėliau [7].
Girnakalių kaime anksčiau buvo pėduotasis akmuo, pirmą kartą paminėtas 1935 m. [7]. Tą patį akmenį mini ir archeologas Petras Tarasenka [5]. Tačiau 1971 m. žvalgomųjų tyrimų metu jis jau nebuvo aptiktas [6].

Girnakalių kapinės suskaitmenintos (žr. adresu).

Literatūra ir šaltiniai

1. Girnakaliai, k. // Ar meni tų ažerų? : Elektrėnų krašto tautosaka. – Vilnius, 2009. – P. 40–45.
2. Girnakalių kaimas : [gyventojų pasakojimai] // Buvom : Elektrėnų ir Kaišiadorių krašto etnografinė-istorinė apžvalga, 2003–2012 metai. – Vilnius, 2013. – P. 42–47.
3. Gyventojų ir būstų surašymai : Gyventojai gyvenamosiose vietovėse [interaktyvus]. 2022 [žiūrėta 2022-04-15]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/9601028/Gyventojai_gyvenamosiose_vietovese.xlsx>.
4. Mizeras, Vytautas. Elektrėnų apylinkės istorinė apžvalga // Elektrėnai. – Vilnius, 2006. – P. 175.
5. Tarasenka, Petras. Istorinių Lietuvos akmenų sąrašas // Tarasenka, Petras. Pėdos akmenyje. – Vilnius, 1958. – P. 81.
6. Tautavičius. Adolfas 1971 m. žvalgomosios archeologinės ekspedicijos ataskaita (duomenys apie Kėdainių, Jonavos, Kauno, Kaišiadorių, Prienų, Alytaus, Trakų, Švenčionių, Raseinių ir Vilniaus rajonų archeologinius paminklus). – Vilnius, 1971, p. 77; Prieiga per internetą: <http://www.lad.lt/data/com_ladreports/1532/45-98.pdf>.
7. Šakienė, Ona Rasutė. Akmenys // Elektrėnų žinios. – 2009, liep. 24, p. 7.
8. Vaitkevičius, Vykintas. Archeologinių žvalgymų Elektrėnų savivaldybėje 2008 m. ataskaita. Pašulniškės, 2009. – P. 4–8; Prieiga per internetą: <http://www.lad.lt/data/com_ladreports/5284/1-18.pdf>.
9. Vaitkevičius, Vykintas. Žvalgymai Elektrėnų savivaldybėje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2008, p. 499; Prieiga per internetą: <http://www.atl.lt/2008/499-501.pdf>.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka), 2015; 2022.