Gojus

Viensėdis Širvintų rajono savivaldybėje, Musninkų seniūnijoje, 2 km nuo Musninkų. Kaimas įsikūręs iškirsto ąžuolyno vietoje [2].

Statistikos departamento duomenimis  kaime gyvena du gyventojai (2011 m.). Iš jų − 1 vyras, 1 moteris [1].

Informacijos apie šį kaimą yra labai nedaug. Apie Gojų rašoma archeologo Vykinto Vaitkevičiaus knygoje ,,Senosios Lietuvos šventvietės“ [2], periodikoje, internete.

Kaime yra senosios Lietuvos šventvietė – Gojus [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-11-29]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Vaitkevičius, Vykintas. Gojus // Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, [2006]. – P. 111.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2016