Grabijolai

Grabijolai – kaimas Dūkštų seniūnijoje, 11 km nuo Dūkštų, Neries regioniniame parke, Neries krante. Kitapus upės yra tokio pat vardo Elektrėnų savivaldybės Kazokiškių seniūnijos kaimas (žr. adresu).

Šiuo metu kaime nėra nė vieno gyventojo (2013 m.) [2].

Informacijos apie Grabijolų kaimą yra „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2). Apie Grabijolų pilkapynus rašoma „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [1]. Apie pilkapynų tyrinėjimus rašė archeologai Aleksiejus Lichtanas ir Gintautas Vėlius. Jų straipsnių yra Lietuvos istorijos instituto leidžiamose knygose „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ [9–13, 15]. Apie Grabijolų baubą rašoma knygoje „Neries regioninis parkas“ [3]. Grabijolų kaime esantys archeologiniai paminklai minimi „Lietuvos TSR kultūros paminklų sąraše“ (Vilnius, 1973), „Lietuvos TSR archeologijos atlase“ (Vilnius, 1977, T.3), knygoje „Lietuvos archeologijos bruožai“ (Vilnius, 1961) bei Fiodoro Pokrovskio žemėlapyje „Археологическая карта Виленской губернии“ (Vilnius, 1893). Legendų ir padavimų apie ties Grabijolais esančius akmenis Neryje, pilkapynus, piliakalnius, šventvietes yra Vladislavo Sirokomlės muziejaus išleistame rinkinyje „Podwilénskie bajanie: legendy, podania, bajki z okolic Wilna“. Medžiagą knygai parinko, literatūriškai apdorojo ir parašė komentarus literatūros istorikas, žurnalistas, humanistinių mokslų daktaras Juzefas Šostakovskis [16, p. 21, 23, 27]. Apie šventvietes rašoma Vykinto Vaitkevičiaus knygoje „Senosios Lietuvos šventvietės“ [14].

Apie tai, kad šiose apylinkėse gyventa nuo senų laikų liudija Grabijolų senovės gyvenvietės liekanos bei pilkapynai.

Grabijolų, Žemaitiškių senovės gyvenvietė, Grabijolų pilkapynas įtraukti į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą kaip nacionalinės reikšmės archeologiniai paminklai [5–8]. Grabijolų dauba, vad. Vilkų duobe – kaip regioninės reikšmės kraštovaizdžio ir mitologinis paminklas [4]. Pasakojama, kad Vilkų duobė iškasta švedų, kurie savo žuvusiems kariams pylė greta esančius pilkapius [14].

Prie kaimo yra 5 vietos, įtrauktos į Senosios Lietuvos šventviečių katalogą [14].

Literatūra ir šaltiniai

1. Balčiūnas, Jonas. Grabijolų pilkapynas; Grabijolų-Žemaitiškių pilkapynas // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 310-311.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2013-05- 24, p. 313]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Grabijolai // Neries regioninis parkas. – Vilnius, 2005. – P. 37.
4. Grabijolų dauba, vad. Vilkų duobe [Grabijolų k., Dūkštų sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 31058 Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
5. Grabijolų pilkapynas [Grabijolų k., Dūkštų sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 5658]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
6. Grabijolų, Žemaitiškių pilkapynas [Grabijolų k., Dūkštų sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 17216]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
7. Grabijolų, Žemaitiškių pilkapynas II [Grabijolų k., Dūkštų sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 27133 Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
8. Grabijolų, Žemaitiškių senovės gyvenvietė [Grabijolų k., Dūkštų sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 2567]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
9. Luchtanas, Aleksejus. Grabijolų (Žemaitiškių) neįtvirtinta gyvenvietė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2000, p. 35-36.
10. Luchtanas, Aleksejus. Grabijolų (Žemaitiškių) pilkapynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2001, p. 92-93.
11. Luchtanas, Aleksejus. Grabijolų (Žemaitiškių) pilkapynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2002, p. 72.
12. Luchtanas, Aleksiejus. Grabijolų (Žemaitiškių) pilkapynas II // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2003, p. 94.
13. Luchtanas, Aleksiejus. Grabijolų (Žemaitiškių) pilkapynas I // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2004, p. 83-84.
14. Vaitkevičius, Vykintas. Grabijolai, Dūkštų s-ja: Akmenys Vestuvės; Akmenys Trys broliai; Vilkų duobė; Vieta upėje Karieta; Pabariai. – Iliustr. // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 56-59.
15. Vėlius, Gintautas. Senosios gyvenvietės Neries regioniniame parke bei Kernavės kultūrinio rezervato buferinėje apsaugos zonoje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2009, p. 80 (Grabijolai).
16. Podwilénskie bajanie: legendy, podania, bajki z okolic Wilna. – Wilno, 2017. – 95, [1] p.: iliustr.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2016, 2018.