Grendavės seniūnija

Grendavės seniūnija yra pietvakarinėje Trakų rajono dalyje, važiuojant kryptimi Rūdiškės – Onuškis. Ribojasi su Onuškio ir Rūdiškių seniūnijomis bei Varėnos rajonu. Administracinis seniūnijos centras – Grendavės kaimas. Seniūnijos teritorijai priklauso 21 kaimas, didesni iš jų – Grendavė (260 gyv.), Gruožninkai (105 gyv.), Panošiškės (80 gyv.), Samninkai (75 gyv.) [3].

Seniūnijos plotas – 6,7 tūkst. ha, iš jų: žemės ūkio naudmenos – 2,7 ha, miškai – 0,7 tūkst. ha, vandenys – 0,5 tūkst. ha. Seniūnijos teritorijoje gyvena 860 žmonių, iš jų lietuvių – 840, kitų tautybių – 20 [3].
 
Seniūnijos teritorijoje  yra 12 ežerų, didžiausi iš jų – Vilkokšnis – 350 ha, Samis – 63 ha, Gruožis – 27 ha. Dalis seniūnijos teritorijos yra Aukštadvario regioniniame parke [1]. 

Žuklijų kaime šalia Vilkokšnio ežero stūkso Žuklijų piliakalnis, nuo kurio atsiveria nuostabūs gamtos vaizdai. Gruožninkų kaime, šalia Gruožio ežero – senovės pilkapiai.
Yra keletas draustinių: Saloviškių kraštovaizdžio draustinis aprėpia Saloviškių, Trakežerio ežerų grupę prie Kamaravos miško, jo paskirtis – išsaugoti ežeringo miškingo dubaklonio kraštovaizdį. Vilkokšnio kraštovaizdžio draustinis, kurį sudaro platusis Vilkokšnis – vienas didžiausių rajono ežerų ir jo pašonėje išplitusios miškingos bei žemapelkinės pievos su dideliais nendrynais. Šio draustinio tikslas – išsaugoti sudėtingos formos Vilkokšnio ežero dubaklonį, Verknės ištakas ties Galaverknio kaimu ir Žuklijų piliakalnį, ypač svarbias pievų, vandenų ir pelkių paukščių buvojimo teritorijas. [1, 4]. Tarp saugotinų teritorijų minimas Spenglininkų gamtinis kompleksas, kurį sudaro Gruožio ežero, Gruožės upelio, Spenglos ir Greiželio ežerų natūralus gamtinis kompleksas su gretimais apypelkiais ir natūraliomis pievomis. Jo vertė – reti rajone pelkiniai, šlapi, žemapelkiniai ir termokartstinių ežerų gamtiniai ekotopai, kelių metrų storio sapropelio sanklodos [4].
Grendavės seniūnija turtinga ežerų, pasižymi puikia gamta, todėl čia, ypač vasarą, gausu poilsiautojų. Norinčius pailsėti priima 1 kaimo turizmo sodyba (K. ir A. Dalgedai), norinčius paskraidyti kviečia UAB „Aerodream“ [3].

Grendavės seniūnijoje yra gimę teisininkas, teisės istorikas, prof. Stasys Vansevičius (1927–2015) (Gruožninkų k.), pedagogė, poetė Stasė Nedzinskienė (1950–2011) (Samninkų k.).

Grendavės kaimas yra 6 km atstumu į šiaurės rytus nuo Onuškio, prie Vilkokšnio ežero, seniūnijos centras. Per Grendavės kaimą teka Samė, įtekanti į Vilkokšnio ežerą.

Grendavės seniūnijos pastate taip pat įsikūrusi Onuškio vidurinės mokyklos ikimokyklinė grupė,  medicinos punktas, paštas, biblioteka. Grendavės kaime yra Trakų rajono vartotojų kooperatyvo parduotuvė (2009 m. pastatytas naujas pastatas), medienos apdirbimo įmonė UAB NS 2. 2001 metais susikūrė ir veikia bendruomenė „Žiburys, Grendavės kaimo kapela „Žiburys“, moterų ansamblis „Versmė“. Seniūnijoje vyksta tradicija tapusios šventės: Užgavėnės, Joninės, žemdirbių vakaronė „Rudens darbus užbaigus“, vakaronė „Senuosius palydint“ [3].

1999 m. Grendavės kaime buvo pastatytas ir pašventintas paminklas 1946 m. nužudytiems partizanams ir jų rėmėjams atminti (skulpt. Jonas Jagėla) [3].

Grendavės seniūnijos gyventojus aptarnauja Trakų rajono viešosios bibliotekos Grendavės filialas. Biblioteka įkurta 1949 metais. Iš pradžių buvo įsikūrusi privačiose patalpose. 2005 m. iš avarinių, buvusio kolūkio administracinių patalpų, perkelta į suremontuotas mokyklos patalpas (dabar priklauso seniūnijai).
Biblioteka turi daugiau kaip 5300 vnt. dokumentų fondą, aptarnauja 220 gyventojų [5]. Kaupiama ir saugoma kraštotyros informacija, rengiami bibliografiniai kraštotyros straipsnių aprašai iš rajono, regioninių bei šalies laikraščių.

Literatūra ir šaltiniai

1. Aplankykime Aukštadvario regioninį parką. – Kaunas, 2005, p. 11, 14-15, 17, 19.
2. Grendavė // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius. 2005.  – T. 7, p. 134.
3. Grendavės seniūnija. – Iliustr., žml. // Vadovas Trakų r. savivaldybės gyventojams. – Trakai, 2007. –P. 14.
4. Trakų krašto gamta. – Vilnius, 1999, p. 32, 46.
5. Trakų viešoji biblioteka. Tekstinė 2007 metų ataskaita [interaktyvus]. 2009 [žiūrėta 2009-10-19]. Prieiga per internetą:
<http://www.lnb.lt/stotisFiles/uploadedAttachments/Traku_raj_2007200863113659.pdf>.

Parengė: Rita Valatkevičienė (Trakų viešosios bibliotekos Grendavės filialas), 2010