Grigaičiai

Grigaičiai – kaimas Šatrininkų seniūnijoje, prie Vilniaus rytinio pakraščio. Tai buvusios seniūnijos, o dabar seniūnaitijos centras.

Kaime gyvena 1325 gyventojai (2013 m.). Iš jų – 647 vyrai ir 678 moterys [1].

Kalbininkas Jonas Jurkšas rašo, kad pavadinimas Grigaičiai – tai asmenvardinis oikonimas. Šis pavadinimas minimas 1784 metais (lenk. Grygajcie) [5].

Kaime yra pradžios mokykla, kurioje dėstoma lenkų ir rusų kalbomis [9], biblioteka, kultūros centras, kapinės. Pro kaimą praeina krašto kelias KK106. Į kaimą važiuoja Vilniaus miesto viešasis transportas.

Grigaičiuose gimė lakūnas, istorikas, žurnalistas, politikas Tadeuš Andžejevski (Tadeusz Andrzejewski) (g. 1965) [3]. Čia taip pat gimė Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas, dabartinis LR Seimo narys Michal Mackevič (Michał Mackiewicz) (g. 1953) [8].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Grigaičių kaimą informacijos labai mažai, išskirus bendrojo pobūdžio žynutes „Mažojoje lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje [2], „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [3], „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [4]. Kaimo pavadinimą mini Jonas Jurkštas knygoje „Vilniaus vietovardžiai“ [5].

Grigaičiuose veikia Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos padalinys. Biblioteka įkurta 1966 metais. Kraštotyros fonde yra apie 20 leidinių, kraštotyros kartotekoje apie 90 kortelių. Yra dvi kompiuterizuotos darbo vietos skaitytojams. 2015 metais pastatas buvo renovuotas. Biblioteka gavo naujas patalpas [6].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2017-07-14]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Grigaičiai // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1966. – T. 1, p.599.
3. Grigaičiai // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1985. – T. 1, p. 660.
4. Grigaičiai. – Iliustr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2005. – T. 7, p. 154.
5. Jurkštas, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. – Vilnius, 1985, p. 3, 11, 19.
6. Vorobiej, Teresa. Gerų susitikimų vieta: atvėrė duris renovuotas Grigaičių kultūros centras: [apie Grigaičių kultūros centro ir bibliotekos atidarymo po renovacijos iškilmes]. – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2015, gruodžio 3-9 (nr 49), p. 1, 5.
7. Andrzejewski Tadeusz // Wilenska enciklopedija 1939-2005. – Warszawa, 2007. – P. 21. – Parašas: T. Andrzejewski.
8. Mackiewicz Michał // Wilenska enciklopedija 1939-2005. – Warszawa, 2007. – P. 358-359.
9. Szkoła Początkowa w Grygaiciach. – Iliustr. // Szkoły polskie w Republice Litewskiej. – Wilno, 2009. – P. 362-363.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010, 2018