Šatrininkų seniūnija

Šatrininkų seniūnija yra Vilniaus rajono pietinėje dalyje. Ji ribojasi su Vilniaus rajono Mickūnų, Kalvelių, Rukainių, Nemėžio seniūnijomis bei Vilniaus miesto Naujosios Vilnios seniūnija.

Seniūnijos teritorijoje yra 15 kaimų. Didesni iš jų: Grigaičiai (1325 žm.), Vėliučionys (516 žm.), Kyviškės (336 žm.) bei dabartinis seniūnijos centras – Šatrininkų kaimas (162 žm.). Seniūnija įkurta vietoj buvusios Grigaičių apylinkės.

Seniūnijos plotas – 3462 ha.

Gyventojų skaičius – 3213 žmonių, iš jų 1556 – vyrų ir 1657 – moterų (2013 m.) [1].

Seniūnijoje yra paštas, 2 pagrindinės mokyklos, pradinė mokykla, vaikų darželis, biblioteka, medicinos punktas, koplyčia, 7 parduotuvės, 2 kapinės, globos namai, aerodromas [3, 4, 5].

Informacijos apie Šatrininkų seniūniją yra Vilniaus rajonui skirtuose leidiniuose „Kviečiame į Vilniaus rajoną=Zapraszamy do rejonu Wileńskiego=Welcome to Vilnius Region“ [3], Rejon Wileński: zarys społeczno-krajoznawczy“ [5], „Tūkstantmečio knygoje“ [4].

Šatrininkų kaimas įsikūręs pusiaukelėje nuo Vilniaus į Šumską. Kaime gyvena 162 žmonės (2013 m.) [1]. Iki 1950 m. Šatrininkai priklausė Mickūnų valsčiui. 1954–1959 – Naujosios Vilniaus rajonui, 1954–1995 m. – Vilniaus rajono Grigaičių apylinkei, nuo 1995 m. – Šatrininkų seniūnijos centras.

Rašytiniuose šaltiniuose apie Šatrininkų kaimą informacijos labai mažai. Šiek tiek istorinių duomenų yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich[6]. Bendrojo pobūdžio žinutė yra „Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“ [2]. Šatrininkų kaimo pavadinimas minimas „Vietovardžių žodyne“ (Vilnius, 2007 m.).

Nors „Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“ rašoma, kad Istoriniuose šaltiniuose Šatrininkų kaimas minimas nuo 1798 metų, yra duomenų, kad ši vietovė minima nuo karaliaus Žygimanto Augusto laikų. Pvz. 1554 metų Rokantiškių seniūnijos apraše rašoma, kad Šatrininkų kaimas užima 6 valakas. Per metus pristatinėjo 12 bačkų avižų, 6 vežimus šieno, 6 žąsys ir 12 vištų ir t.t. [6].

Yra žinoma, kad 1766 m. Šatrininkų žemės priklausė Janui Musnickiui. Palivarke buvo 1 namas, kuriame gyveno 5 katalikai.o kaime – 2 provoslavai ir 76 katalikai [6].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Šatrininkai // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1971. – T. 3, p. 370.
3. Šatrininkų seniūnija. – Iliustr. // Kviečiame į Vilniaus rajoną = Zapraszamy do rejonu Wileńskiego = Welcome to Vilnius Region. – Vilnius, 1998. – P. 58-59.
4. Šatrininkų seniūnija. – Iliustr. // Tūkstantmečio knyga: Pažintis su Lietuva. – Vilnius, 2000. – T. 2: Sostinė, Vilniaus ir Kauno apskritys, p. 230-231.
5. Paczkowska, Czesława. Gmina Szaterniki. – Iliustr. // Rejon Wileński: zarys społeczno-krajoznawczy. – Vilnius, 2005. – P. 99.
6. Szaterniki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1890. – T XI (Sochaczew–Szlubowska Wola). – p. 807-808; Prieiga per internetą: http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XI/807

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010; 2023