Šatrininkų seniūnija

Šatrininkų seniūnija yra Vilniaus rajono pietinėje dalyje. Ji ribojasi su Vilniaus rajono Mickūnų, Kalvelių, Rukainių, Nemėžio seniūnijomis bei Vilniaus miesto Naujosios Vilnios seniūnija.

Seniūnijos teritorijoje yra 15 kaimų. Didesni iš jų: Grigaičiai (1325 žm.), Vėliučionys (516 žm.), Kyviškės (336 žm.) bei dabartinis seniūnijos centras – Šatrininkų kaimas (162 žm.). Seniūnija įkurta vietoj buvusios Grigaičių apylinkės.

Seniūnijos plotas – 3462 ha.

Gyventojų skaičius – 3213 žmonių, iš jų 1556 – vyrų ir 1657 – moterų (2013 m.) [1].

Seniūnijoje yra paštas, 2 pagrindinės mokyklos, pradinė mokykla, vaikų darželis, biblioteka, medicinos punktas, koplyčia, 7 parduotuvės, 2 kapinės, globos namai, aerodromas [3, 4, 5].

Informacijos apie Šatrininkų seniūniją yra Vilniaus rajonui skirtuose leidiniuose „Kviečiame į Vilniaus rajoną = Zapraszamy do rejonu Wileńskiego = Welcome to Vilnius Region“ [3], Rejon Wileński: zarys społeczno-krajoznawczy“ [5], „Tūkstantmečio knygoje“ [4].

Šatrininkų kaimas įsikūręs pusiaukelėje nuo Vilniaus į Šumską.

Šatrininkai – seniūnijos centras, kuriame gyvena 162 žmonės (2013 m.) [1].

Apie Šatrininkų kaimą informacijos beveik nėra, išskyrus pobūdžio žinutė yra „Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“ [2]. Šatrininkų kaimo pavadinimas minimas Vietovardžių žodyne“ (Vilnius, 2007 m.).

Nors „Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“ rašoma, kad Istoriniuose šaltiniuose Šatrininkų kaimas minimas nuo 1798 metų, yra duomenų, kad ši vietovė minima nuo karaliaus Žygimanto Augusto laikų. Pvz. 1554 metų Rokantiškių seniūnijos apraše rašoma, kad Šatrininkų kaimas užima 6 valakas. Per metus pristatinėjo 12 bačkų avižų, 6 vežimus šieno, 6 žąsys ir 12 vištų ir t.t. [6].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Šatrininkai // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1971. – T. 3, p. 370.
3. Šatrininkų seniūnija. – Iliustr. // Kviečiame į Vilniaus rajoną = Zapraszamy do rejonu Wileńskiego = Welcome to Vilnius Region. – Vilnius, 1998. – P. 58-59.
4. Šatrininkų seniūnija. – Iliustr. // Tūkstantmečio knyga: Pažintis su Lietuva. – Vilnius, 2000. – T. 2: Sostinė, Vilniaus ir Kauno apskritys, p. 230-231.
5. Paczkowska, Czesława. Gmina Szaterniki. – Iliustr. // Rejon Wileński: zarys społeczno-krajoznawczy. – Vilnius, 2005. – P. 99.
6. Zarys dziejów Nowej Wilejki: Starostwo Rakanciskie za Zygmunta Augusta i Wazow: [rašoma apie Mažuosius Skaisterius] // Nasza gazeta. – 2016, 27 października – 2 listopada, p. 6. Priega per internetą: <http://zpl.lt/2016/10/zarys-dziejow-nowej-wilejki-3/>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010; 2017