Kyviškės

Kyviškės – kaimas Šatrininkų seniūnijoje už 15 km nuo Vilniaus, šalia geležinkelio Vilniaus–Minskas. Per kaimą teka Kyvės upelis (Vilnios intakas).

Kyviškės – seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 336 gyventojų (2013 m.) [2].

Kalbininkas Jonas Jurkštas teigia, kad Kyviškės – tai iš lietuviškų tikrinių žodžių – hidronimų padaritas vietovardis, užfiksuotas XVIII a. šaltiniuose [3].

Kyviškėse veikia kultūros namai, medicinos punktas. Kyviškių pagrindinė mokykla įsikūrusi Dobromislėje [11]. Netoliese yra Kyviškių geležinkelio stoties gyvenvietė. Kyviškės ypač garsėja tuo, kad čia yra Lietuvos Dariaus ir Girėno lėktuvų eskadros būstinė [1]. Į rytus nuo kaimo yra Kyviškių aerodromas. 2006 m. Iš šio aerodromo kilo ir jame nusileido buvusio Lietuvos prezidento Rolando Pakso ir rusų lakūno Vladimiro Makagonovo pilotuojamas vienmotoris lėktuvas, kuriuo šie drąsūs vyrai apskrido aplink pasaulį [7]. Kyviškėse aktyviai veikia Motociklininkų klubas. Čia ne kartą vyko Lietuvos motociklų lenktynių su kliūtimis pirmenybės [8].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Kyviškių kaimą informacijos beveik nėra, išskyrus trumpas žinutes „Mažojoje lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje“ [4], „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [5], „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [6]. Kaimas minimas Jono Jurkšto knygoje „Vilniaus vietovardžiai“ [3] bei 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [10].

Nors „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ rašoma, kad pirmą kartą Kyviškės rašytiniuose šaltiniuose paminėtos 1798 m. Tuo metų kaime buvo 12 sodybų [6], yra duomenų, kad ši vietovė minima nuo karaliaus Žygimanto Augusto laikų. Pvz. 1554 metų Rokantiškių seniūnijos apraše rašoma, kad Kyviškių kaimas užima 9 ½ valakas. Per metus pristatinėjo 19 bačkų avižų, 9 vežimus šieno, 9 ½ žąsų ir t. t. [12].

Yra žinoma, kad XIX a. pradžioje Kyviškėse gyveno 36 žmonės [10].

Literatūra ir šaltiniai

1. Džiavečka, Vilius. Vingiuotas padangių kelias: Dariaus ir Girėno aviacijos eskadrilė [Kyviškės, Vilniaus r.]. – Iliustr. // Savanoris. – 2005, lapkr. 24, p. 4.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013–10–24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45–ef4b–446f–af6a–f56e23c94519>.
3. Jurkštas, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. – Vilnius, 1985, p. 16.
4. Kyviškės // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1971. – T. 3, p. 717.
5. Kyviškės // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1988. – T. 3, p. 487.
6. Kyviškės // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2006. – T. 10, p. 190.
7. Skrydis aplink pasaulį – per 47 dienas [apie į Kyviškių oro uostą sugrįžusius lakūnus R. Paksą ir V. Makagonovą, apskridusius aplink pasaulį]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2006, liep. 29, p. 7.
8. Šegžda, Gytis. Kyviškėse / Gytis Šegžda, Valius Urbonas. – Iliustr. // Kariūnas. – 2008, Nr. 2, p. 27.
9. Vorobej, Teresa. Puoselėjant praeitį, kuriant ateitį: Kyviškių mokyklos 70-mečio jubiliejus. – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2009, spal. 22–28, p. 1, 9.
10. Kiwiszki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1885. – T. 15, D. 1 (Abablewo–Januszow). – p. 80; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.2/80>.
11. Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach. – Iliustr. // Szkoły polskie w Republice Litewskiej. – Wilno, 2009. – P. 271–274.
12. Zarys dziejów Nowej Wilejki: Starostwo Rakanciskie za Zygmunta Augusta i Wazow: [rašoma apie Mažuosius Skaisterius] // Nasza gazeta. – 2016, 27 października – 2 listopada, p. 6. Priega per internetą: <http://zpl.lt/2016/10/zarys–dziejow–nowej–wilejki–3/>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010, 2023