Gudeliai

Gudeliai – kaimas Zujūnų seniūnijoje, 4km nuo Buivydiškių, prie Sudervėlės upelio. Šiaurės rytinė kaimo dalis prijungta prie Vilniaus. Pasiekiami keliais nuo Pilaitės ir Gudelių mikrorajono. Stūkso Gudelių piliakalnis.

Gudelių kaime gyvena 123 gyventojai. Iš jų 55 vyrai ir 68 moterys (2013 m.) [2].

Apylinkėse įsteigtas Griovių geomorfologinis draustinis. Griovių geomorfologinis draustinis – valstybinės reikšmės saugoma gamtos teritorija, Neries dešiniajame krante, ties Griovių, Smiglių, Pasienių kaimais. Didžiąją dalį draustinio teritorijos dengia Girulių miško pušynas. Jame seniau augo gamtos paminklas – Belūnų ąžuolas (dabar nuvirtęs, apipjaustytas) [5].

Rašytiniuose šaltiniuose Gudelių kaimas minimas Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2), Jono Jurkšto knygoje „Vilniaus vietovardžiai“ [4], 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [13]. Apie Gudelių pilkapyną rašoma Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [1]. Apie pilkapyno 2002–2008 metų tyrinėjimus Laurino Kurilos straipsnių yra Lietuvos istorijos instituto leidžiamame leidinyje „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ [6-12].

Apie tai, kad šiuose vietovėse gyventa nuo senų laikų liudija Gudelių, Lenkiškių pilkapynas, vadinamas Švedkapiais [1].

XIX a. antroje pusėje Vilniaus paviete Sudervės valsčiuje minimas Gudelių viensėdis, kuriame buvo 4 namai ir gyveno 33 katalikai [11].

Gudelių, Lenkiškių pilkapynas 1992 m. įtrauktas į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą kaip nacionalinės reikšmės archeologinis paminklas [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Balčiūnas, Jonas. Gudelių pilkapynas // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 311.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24, p. 326]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Gudelių, Lenkiškių pilkapynas [Gudelių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 5644]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
4. Jurkštas, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. – Vilnius, 1985, p. 11, 39.
5. Isokas, Gediminas. Bieliūnų ąžuolas // Isokas, Gediminas. Lietuvos gamtos paminklai. – Vilnius, 1995. – P.370.
6. Kurila, Laurynas. Gudelių, Lenkiškių pilkapynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2002, p. 69-72.
7. Kurila, Laurynas. Gudelių, Lenkiškių pilkapynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2003, p. 91-93.
8. Kurila, Laurynas. Gudelių, Lenkiškių pilkapynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2004, p. 80-83.
9. Kurila, Laurynas. Gudelių, Lenkiškių pilkapynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2005, p. 92-96.
10. Kurila, Laurynas. Gudelių, Lenkiškių pilkapynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2006, p. 121-124.
11. Kurila, Laurynas. Gudelių, Lenkiškių pilkapynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2007, p. 160-163.
12. Kurila, Laurynas. Gudelių, Lenkiškių pilkapynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2008, p. 106-108.
13. Gudele // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – Warszawa, 1881. – T. 2 (Derenek-Gżack), p. 903. Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/903>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017.