Inkilai

Kaimas Lyduokių seniūnijos pietvakariuose, 5,5 km nuo seniūnijos centro. Ribojasi su Paprieniškių, Antakalnio II, Juodkiškių, Jogvilų, Pempių, Skominėlių kaimais ir Medinų mišku.

Kaime gyvena 51 žmogus, iš jų: 24 vyrai ir 27 moterys (2011) [3].
 
Inkilų kaimo pavadinimo kilmė nėra aišli. Gali būti kilęs iš žodžio „inkilas“ (kas įkeliama, įkeltas medyje avilys bitėms vilioti arba namelis paukščiams) [5].

Inkilų kaimo vietovardis minimas kalbininko Zigmo Zinkevičiaus leidinyje  „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [5] bei Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2). Informacijos apie kaimą yra šalies ir rajono spaudoje, internete.

Inkilų kaimo gyventojų iniciatyva iki šių dienų yra išlikusi graži senojo lietuviško kaimo tradicija, tikintiesiems svarbios Bažnyčios šventės – Kristaus žengimo į dangų (Šeštinių) paminėjimas. Čia kasmet atgimsta senosios Šeštinių apeigos: žmonės eina per kaimą giedodami šventas giesmes, kalbėdami litanijas, o svarbiausias Šeštinių akcentas – sustoja pasimelsti prie kaime pastatytų kryžių. Dar vienas koplytstulpis pastatytas 2008 m. (Stasys ir Rimantas Zinkevičiai) [1].

0, 3 km į pietryčius nuo kaimo yra neveikiančios kaimo kapinės (0,19 ha).

Inkilų kaime yra antras pagal dydį rajone ūkininko Jono Kvarinsko sertifikuotas pieno gamybos ūkis [2].

2008 m., minint Pasaulinę Žemės dieną, Inkilų kaime Ukmergės rajono aplinkosaugininkų, Jaunimo centro narių, Lyduokių seniūno iniciatyva pasodinti 6 ąžuoliukai, kuriuos padovanojo VĮ Ukmergės miškų urėdija. Taip pat į kaime augančius medžius buvo įkelta 20 inkilų [4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Griškevičiūtė, Vaidotė. Senosios tradicijos – prie Inkilų kaimo kryžių // Ukmergės žinios.- 2008, geg. 15, p. 1, 5.
2. Rimkutė, Lina. Sėkmės paslaptis – mėgstamas darbas: [apie Inkilų kaime gyvenantį ūkininką J. Kvarinską]. – Iliustr. // Artojas. – 2007, Nr. 6 (birželis), p. 11.
3. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-11]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Vasiliauskaitė, Skaistė. Kėlė inkilus ir sodino medelius // Gimtoji žemė.- 2008, kovo 22, p. 4, 12.
5. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 129.

Parengė: Janina Baškauskienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Lyduokių kaimo padalinys), 2009; 2016