Jauniūnų seniūnija

Jauniūnų seniūnija yra rytinėje Širvintų rajono dalyje. Iš viso seniūnijoje yra 51 kaimas, didesni iš jų: Bartkuškis, Medžiukai, Šiauliai  [5, 6].

Seniūnijos teritorija – 12 668 ha [5].
Statistikos departamento duomenimis Jauniūnų seniūnijoje teritorijoje gyvena 1871 gyventojas (2011 m.). Iš jų – 902 vyrai, 969 moterys [1]. Didžioji gyventojų dalis – lenkai.

Seniūnijos centras – Jauniūnų gyvenvietė. Nuo seniūnijos centro iki Širvintų miesto – 15 km. Seniūnijos teritorijoje yra 2 pagrindinės mokyklos, veikia Medžiukų pradinio ugdymo skyrius. Yra „Lietuvos pašto“ Jauniūnų ir Bartkuškio filialai. Veikia 2 Širvintų kultūros centro filialai (Medžiukų ir Jauniūnų), Širvintų savivaldybės viešosios bibliotekos Jauniūnų ir Medžiukų filialai. Dirba 6 parduotuvės, Bartkuškio gyvenvietėje veikia vaikų dienos centras. Aktyvios Šiaulių ir Barskūnų kaimų bendruomenės, Jauniūnų lenkų kultūros draugija [6, 7].

Jauniūnai – kaimas Širvintų r., 10 km į pietryčius nuo Širvintų, seniūnijos centras [2].

Statistikos departamento duomenimis Jauniūnuose gyvena 165 (2011 m.). gyventojai, iš jų – 87 vyrai, 78 moterys [1].

1949 m. Jauniūnų kaime rastas VIII-X a. dirhemų ir sidabrinių papuošalų lobis. Jį sudarė apie 20 dirhemų ir įvairūs sidabriniai papuošalai. Išliko 3 monetos: 2 dirhemai, kaldinti Bagdade, valdant Abasidų dinastijos kalifams al Mansūrui (754-755 m.) ir al Mamūnui (813-833 m.), vienas – kaldintas Samanidų emyro Nasro ibn Achmedo (914-943 m.) laikais. Spėjama, kad lobis buvo paslėptas X a. antroje pusėje [2, 4].

Jauniūnų biblioteka įkurta 1952 m. Aptarnaujamame mikrarajone yra 17 kaimų. Šiuo metu biblioteka įsikūrusi seniūnijos patalpose. Bibliotekos skaitykloje vartotojams skirtos 4 darbo vietos.
Bibliotekoje vyksta renginiai, rašomas bibliotekos metraštis, renkama medžiaga teminiams aplankams [3].
Kraštotyros kartotekoje yra apie 1300 kortelių.
 
Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį. Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-10-25]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Jauniūnai // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1986. – T. 2, p. 113.
3. Jauniūnų biblioteka. Širvintų r. savivaldybės viešoji biblioteka [interaktyvus]. 2012 [žiūrėta 2016-10-25]. Prieiga per internetą: <http://sirvintuvb.lt/?page_id=39>.
4. Jauniūnų lobis // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2005. – T. 8, p. 597.
5. Jauniūnų seniūnija. Širvintų rajono savivaldybė [interaktyvus]. 2006 [žiūrėta 2016-10-25]. Prieiga per internetą: <http://www.sirvintos.lt/index.php?id=1115>.
6. Jauniūnų seniūnija. – Iliustr., žml. // Tūkstantmečio knyga. – Kaunas, 2000. – T. 2: Sostinė, Vilniaus ir Kauno apskritys, p. 261-262.
7. Jauniūnų seniūnijos vizitinė kortelė: rajono seniūnijose.  // Krašto naujienos. – 2008, lapkr. 28, p. 5.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2009; 2016