Jonėnai

Jonėnai – kaimas Sužionių seniūnijoje, 7 km nuo Sužionių.

Kame gyvena 7 žmonės. Iš jų – 3 vyrai ir 7 moterys [1].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Jonėnų kaimą informacijos beveik nėra. Ši vietovė minima Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2). Šiek tiek informacijos yra internete.

Kaime yra valstybės saugomas regioninės reikšmės archeologinis paminklas – Jonėnų dvarvietė.

1996 m. dvarvietės žvalgomųjų archeologinių kasinėjimų metu buvo aptikta monetų datuojamų XVII a. II-ąją puse. 2005 m. Jonėnų dvarvietė įtraukta į Lietuvos kultūros vertybių registrą [2]

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-03-29, p. 324]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Jonėnų dvarvietė [Jonėnų k., Sužionių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 30361]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.

 Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2016