Joteliūnai

Joteliūnų kaimas yra Vievio seniūnijoje, dešinėje geležinkelio Vilnius–Kaunas pusėje. Per Joteliūnų kaimą teka Bražuolės upė. Kaimo dalis, kartu su upe, patenka į Neries regioninio parko teritoriją.

2000 m. kaime gyveno 45 žmonės, 2011 m. – 22 žmonės, iš jų 13 vyrų, 9 moterys (2011) [1], 2021 m. – 38 žmonės, 24 vyrai, 14 moterų [2].

Apie Joteliūnus rašyta 1882 m. „Lenkijos Karalystės ir kitų slavų kraštų geografiniame žodyne“ [3].

Bražuolės upelio slėnis nuo seno garsėja retų augalų, įrašytų į Lietuvos Raudonąją knygą, sankaupomis, todėl čia įsteigtas Bražuolės botaninis draustinis [4, 5].
Ties Joteliūnų kaimu, dešiniajame Bražuolės slėnio šlaite, atsidengia klintinio tufo atodanga (ilgis – 65 m, aukštis – 5,4 m). Joteliūnų atodanga – viena iš nedaugelio Lietuvoje, kur formuojasi klintiniai tufai. Ši atodanga yra labai svarbi moksliniu ir pažintiniu požiūriu.
Joteliūnuose, Bražuolės upės kairiajame krante, apie 800 metrų nuo Joteliūnų tufų atodangos prieš srovę yra Bražuolės akmuo. Šis stambus riedulys yra valstybės saugomas geologinis gamtos paveldo objektas (saugomu paskelbtas 2010 m.). Priklauso Kaišiadorių miškų urėdijos Vievio girininkijos teritorijai. Riedulys dalinai apsemtas upės vandens, netaisyklingo kūgio formos, dalinai apsamanojęs. Jo matomos dalies ilgis 3,4 m, plotis 3,2 m, aukštis 2 m, apimtis ties apačia 11,2 m. Riedulį sudaro rausvas granitas su koncentruotomis lauko špatų kristalų sankaupomis, biotitu, pavieniais granatais [4, 5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2019-02-25]. Prieiga per internetą: <http://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Gyventojų ir būstų surašymai : Gyventojai gyvenamosiose vietovėse [interaktyvus]. 2022 [žiūrėta 2022-04-28]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/9601028/Gyventojai_gyvenamosiose_vietovese.xlsx>.
3. Jateluny // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich: Haag – Kępy. – Warszawa, 1882. – T. 3, p. 509; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_III/509>.
4. Lietuvos saugomos teritorijos : informacinis leidinys-žinynas. – [Kaunas], 2006. – P. 201.
5. Trakų krašto gamta. – [Vilnius], 1999. – P. 35, 43–44.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka) 2016, 2022.