Juodausiai

Kaimas Lyduokių seniūnijos šiaurės vakaruose, 5 km nuo seniūnijos centro. Ribojasi su Nuotekų, Vyliaudžių, Jogvilų kaimais, Šventosios ichtiologiniu draustiniu. Kaimas priklauso Lyduokių parapijai. Kaime gyvena 65 žmonės, iš jų: 32 vyrai ir 33 moterys (2011) [4].

Kaimo pavadinimas Juodausiai (tvirtapradis dvibalsis au) reiškia „patys juodieji, juodžiausi“ [6].

Apie Juodausius rašyta knygoje „Lyduokiai 1499-1999“ [2], apie Juodausių kaime sodybą turintį garsų ukmergiškį tautodailininką, skulptorių Rimantą Zinkevičių rašė Kęstutis Česnaitis knygoje „Portretai: Ukmergės krašto menininkai“ [1]. Apie Juodausių piliakalnį informacijos yra leidinyje „Lietuvos piliakalniai: atlasas“ [3]. Vietovardžio kilmė aprašoma kalbininko Zigmo Zinkevičiaus knygoje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [6]. Informacijos yra rajoninėje bei šalies spaudoje, daugiausia apie iš Juodausių kaimo kilusius žymius žmones bei jų veiklą. 

Sovietmečiu Juodausiai buvo Nuotekų tarybinio ūkio centrinė gyvenvietė. Šiuo metu kaime veikia Ukmergės rajono Vartotojų kooperatyvo parduotuvė, Ukmergės PVCP Nuotekų bendruomenės sveikatos punktas, R. Gervinsko baldų gamybos įmonė „GeRi baldai“, J. Žvirblienės IĮ parduotuvė-baras, D. Trumbecko veterinarijos IĮ.

Kaime gyvena vienas stambiausių Ukmergės rajono ūkininkų Valentinas Genys, valdantis 1800 ha žemės. Tai vienas pirmųjų ūkininkų Lietuvoje savo ūkyje pradėjęs taikyti neariminę žemės dirbimo sistemą.

Prie lituanistikos zidinio

Zinkevičius, Zigmas. Prie lituanistikos židinio.- Vilnius, 1999. Knygos viršelis

Kaime yra lankytinas Kultūros paveldo objektas (kompleksas), įrašytas į registrą – piliakalnis ir Juodausių piliakalnis su gyvenviete. Juodausių piliakalnis yra apie 0,8 km į pietvakarius nuo kaimo, prie Šventosios ir Duoburio santakos, Šventosios kairiajame krante. Piliakalnio šiaurės rytinėje papėdėje yra senosios gyvenvietės liekanų: rasta lipdytinės brūkšniuotosios ir grublėtosios keramikos. Radiniai saugomi Lietuvos Nacionaliniame muziejuje. Piliakalnis datuojamas I tūkst.–II tūkst. pr. [3].

Rimantas Zinkevičius. – Vilnius, 2013. Knygos viršelis

Rimantas Zinkevičius. – Vilnius, 2013. Knygos viršelis

Kaime taip pat galima apsilankyti garsaus rajono tautodailininko, skulptoriaus, medžio drožėjo, respublikinės „Aukso vainiko“ premijos laureato Rimanto Zinkevičiaus sodyboje, kurioje įkurtas menininko darbų muziejus [1]. Yra išleistas jo darbų albumas „Rimantas Zinkevičius“ (Vilnius, 2013).

Savo atsiminimus viename iš knygos „Prie lituanistikos židinio“ skyrių aprašė žymus mokslininkas, kalbininkas, baltistas, lietuvių kalbos istorikas, ilgametis Vilniaus universiteto profesorius, akademikas Zigmas Zinkevičius, gimęs 1925 m. Juodausių vienkiemyje [5].

1957 m. privačiose patalpose buvo įkurta Jogvilų kaimo biblioteka. 1974 m. buvo perkelta į Nuotekų pradinės mokyklos patalpas. 20 metų bibliotekoje išdirbo bibliotekininkė, žymi kraštotyrininkė Albina Katinaitė-Navickienė. 2003 m. Nuotekų filialas buvo uždarytas ir įsteigtas Nuotekų paslaugų punktas.  

Literatūra ir šaltiniai

1. Česnaitis, Kęstutis. Medyje ryškėjantys Dievo atvaizdai: pasakojimas apie skulptorių Rimantą Zinkevičių. – Iliustr. // Česnaitis, Kęstutis. Portretai: Ukmergės krašto menininkai. – Ukmergė, 2010. – P. 8-17, 179.
2. Navickienė, Albina. Lyduokiai 1499-1999 / Albina Navickienė, Palmira Katinaitė. – Vilnius, 1999, p. 63-64.
3. Ukmergės rajono piliakalniai: [apie Juodausių piliakalnį, p. 180]. – Iliustr. // Lietuvos piliakalniai: atlasas. – Vilnius, 2005. – T. 3, p. 170-201.
4. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-12]. Prieiga per internetą: < http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
5. Zinkevičius, Zigmas. Ištakos ir pirmieji mokslo žingsniai // Zinkevičius, Zigmas. Prie lituanistikos židinio.- Vilnius, 1999. – P. 8-35.
6. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 99-100.

Parengė: Janina Baškauskienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Lyduokių kaimo padalinys), 2009; 2016