Juodkiškiai

Kaimas Lyduokių seniūnijos vakaruose, 8 km nuo seniūnijos centro. Ribojasi su Jogvilų, Inkilų, Antakalnio I, Antakalnio II kaimais ir Pivonijos mišku.

Kaime gyvena 13 žmonių, iš jų: 6 vyrai ir 7 moterys (2011) [4].
Juodkiškių kaimo pavadinimas padarytas iš asmenvardžio Juodka, kilusio iš būdvardžio „juodas“, išplėstas populiariąja vietovardžių priesaga -iškiai [6].
 
Kaimo vietovardis aprašomas Zigmo Zinkevičiaus leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [6]. Apie šiose vietovėse veikusius ir žuvusius partizanus bei jų atminimo įamžinimą rašoma knygoje „Didžiosios Kovos apygardos partizanai“ [1]. Apie kaime esančią senąją Lietuvos šventvietę – Velniaraistį – rašo Vykintas Vaitkevičius knygoje „Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija“ [5]. Šiek tiek informacijos apie Juodkiškių kaimą yra periodikoje. 
 
Juodkiškių kaime gimė Sausio 13-osios didvyrės Loretos Asanavičiūtės (1967-1991) mama Stasė Asanavičienė [3].
Kaime yra senoji Lietuvos šventvietė – Velniaraistis, kuris nurodomas į pietus nuo kaimo, lauko viduryje, ir užimantis apie 2 ha ploto. Pasakojama, kad čia vaidenasi [5].

1997 m. kaime Didžiosios kovos apygardos Plieno rinktinės partizanų žūties vietoje atidengtas paminklinis akmuo. Šioje vietoje 1949 m. žuvo vienas iš pokario partizaninio judėjimo Didžiosios Kovos apygardoje (Trakų, Ukmergės, Kauno apskrityse) organizatorių, apygardos vadas Alfonsas Morkūnas-Plienas, štabo viršininkas Pranas Grigas-Geniukas bei kiti partizanai. 2001 m. prie paminklinio akmens pritvirtinta juodo granito atminimo lenta [1-2]. 

Literatūra ir šaltiniai

1. Abromavičius, Stanislovas. Didžiosios Kovos apygardos partizanai / Stanislovas Abromavičius, Kęstutis Kasparas, Rūta Trimonienė. – Kaunas, 2007, p. 507-508.
2. Abromavičius, Stanislovas. Tragedija Juodkiškių kaime: partizanų kapitono Alfonso Morkūno-Plieno ir jo draugų žūties 60-mečiui paminėti. – Iliustr. // Gimtoji žemė. – 2009, spal. 8, p. 6.
3. Stundžytė, Zita. Loretos Asanavičiūtės šaknys – Ukmergėje: [apie Sausio 13-osios didvyrę]. – Portr., iliustr. // Ukmergės žinios. – 2003, saus. 11, p. 2.
4. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-12]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
5. Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, [2006], p. 159.
6. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 100.

Parengė: Janina Baškauskienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Lyduokių kaimo padalinys), 2009; 2016