Kaimynėliai

Kaimas Širvintų rajono savivaldybėje, 2 km nuo Musninkų. Už 1 km teka Musės upė.

Statistikos departamento duomenimis  kaime gyvena 6 gyventojai (2011 m.). Iš jų – 4 vyrai, 2 moterys [1].

Kaimynėlių kaime gimė  Lietuvos botanikė, biomedicinos mokslų daktarė Aldona Lučinskienė (g. 1923 10 28), ilgametė Vilniaus universiteto botanikos sodo vedėja (1954–1975), VU dėstytoja, dviejų knygų apie gėles autorė [2].

Apie Kaimynėlių kaimą rašoma labai nedaug. Apie Balą Raganą rašoma archeologo Vykinto Vaitkevičiaus knygoje ,,Senosios Lietuvos šventvietės“ [3], yra straipsnių periodikoje, internete.

Kaime yra senosios Lietuvos šventvietė Bala Ragana. Nurodoma ,,vidury kaimo”, apie 0,5 ha ploto. Pasakojama, kad senovėje čia skalbdavo raganos [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-12-05]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Lučinskienė Aldona // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2008. – T. 13, p. 662.
3. Vaitkevičius, Vykintas. Kaimynėliai: Bala Ragana // Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, [2006]. – P. 116.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2016