Kalviškės

Kalviškės – kaimas Rudaminos seniūnijoje prie Vilniaus pietinio pakraščio. Per Kalviškes teka Rudaminėlės upelis (Vokės deš. intakas) [3, 6]. Kalviškių kaimas priklauso Rudaminos parapijai.

Kalviškės – seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 974 žmonės. Iš jų – 454 vyrai ir 520 moterų (2013 m.) [2].

Kalviškėse veikia Juodšilių girininkija. Girininkijos miškų plotas – 2,8 tūkst. ha Ši girininkija globoja jaunuosius miško bičiulius Marijampolio, „Šilo“ ir Naujininkų vidurinėse mokyklose [3, 4]. Kaime yra bendrovės „Vilniaus paukštynas“ skyrius [6]. Nuo 1995 m. veikia Vidmanto Žilinsko medienos apdirbimo individuali įmonė (žr. adresu).

Anksčiau kaimą vadino Gamernia (lenk.Hamernia). Iš kur kilo šis vietovardis tiksliai nežinoma. Yra žinoma, kad anksčiau čia buvo kalvė, kelianti daug triukšmo, rusiškai – gamo (гам – triukšmas). Gal nuo to kaimą ir pavadino Gamernia [10]. Irena Fiedorovič-Vasilevska knygoje „Namas prie kelio“ (lenk. „Dom przy drodze“) daro dar vieną prielaidą, kad kaimo pavadinimas yra kilęs nuo vokiško žodžio „Hammerwerk“ – geležies apdirbimo fabrikas (kalvė) [9]. Vėliau kaimą pervadino lietuviškai – Kalviškėmis.

Rašytiniuose šaltiniuose apie Kalviškes rašoma labai mažai. Įdomios informacijos apie gyvenvietę yra tapytojos, rašytojos, bibliotekininkės Irenos Fedorovič-Vasilevskos 2020 m. išleistame leidinyje „Dom przy drodze“ („Namas šalia kelio“). Knyga parašyta remiantis įvairių žmonių prisiminimais, spausdintiniais leidiniais bei archyvine medžiaga. Leidinys skiriamas kraštotyra besidomintiems skaitytojams. Jis gausiai iliustruotas pačios autorės darytomis ir archyvinėmis nuotraukomis. Gale pateikiamas panaudotų leidinių bibliografijos sąrašas [9]. Trumpos žinutės yra „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [5] bei „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [6].

Yra žinoma, kad 1888 m. Kalviškių kaime gyveno Parudaminio bažnyčios statybų iniciatoriaus ir fundatorio Oskaro Roucko sūnus Ježis. Keletą metu Ježis Rouckas buvo Vilniaus pavėto seniūno pavaduotoju [9].

Iki 1960 m. Kalviškės (Gamernia) buvo mažas kaimelis, kuriame gyveno 33 gyventojai (1959 m.) [4]. Gyvenvietė ėmė sparčiai plėstis nuo 1974 m. statant ir pastačius Juodšilių veislinį paukštyną (1979 m. – 558 gyv.; 1984 m. – 894 gyv.) [6].

1996 m. Juodšilių paukštynas susijungė su AB „Vilniaus paukštynu“ ir tapo didžiausia šios gamybos profilio įmone Lietuvoje [1, 7, 8].

Iki 2006 m. Kalviškių kaime veikė Vilniaus rajono CB filialas. Dabar kaimo gyventojus aptarnauja Centrinė biblioteka, esanti už 4 kilometrų Rudaminoje.

Literatūra ir šaltiniai

1. AB Vilniaus paukštynas. – Iliustr. // Tūkstantmečio knyga. – Kaunas, 2000. – T. 2.: Sostinė. Vilniaus ir Kauno apskritys, p. 228.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-05-24, p.316]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Juodšilių girininkija. 2009. [žiūrėta 2009-10-15]. Prieiga per internetą: <www.vilmu.lt/padaliniai/juodsiliu-girininkija.>.
4. Juodšilių girininkija // Vilniaus miškų urėdija. – Vilnius, 2006. – P. 38-39.
5. Kalviškės // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1986. – T. 2, p. 192.
6. Kalviškės // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2006. – T. 9, p. 245.
7. Kaziliūnienė, R. Viščiukų skaičiavimas; Ir ar turėsime ką skaičiuoti rudenį?: [apie „Juodšilių paukštyną“] // Vakarinės naujienos. – 1993, vas. 23.
8. Malašauskas, Juozas. Atvyko iš Prancūzijos ir įsikūrė Juodšiliuose: [apie „Juodšilių paukštyną“] // Vilniaus tribūna. – 1994, bal. 1-8.
9. Fiedorovič-Vasilevska, Irena. Hamernia (Kalviškės) // Fiedorovič-Vasilevska, Irena. Dom przy drodze. – Vilnius, 2020. – P. 24.                                                                                                                      
10. Paczkowska, Czesława. Gmina i osiedle Rudomino: [apie Kalviškių kaimo pavadinimo kilmę, p. 48] // Rejon Wileński: zarys społeczno-krajoznawczy. – Wilno, 2005. – P. 48-50.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2009; 2021