Karališkiai

Karališkiai – nykstantis kaimas Gelvonų seniūnijoje, 3 km nuo Gelvonų.

Statistikos departamento duomenimis kaime gyvena 14 (2001 m.) gyventojų, iš jų – 8 vyrai, 6 moterys [2].

Manoma, kad šioje vietovėje žmonių nuo akmens amžiaus gyventa. Pasakojama, kad kadaise čia buvusi gūdi giria. Joje gyvenęs tik eigulys Karolis. Vėliau mišką iškirto ir kaimą pastatė. Eigulio vardu – Karališkiais pavadino [3].
Prie kaimo yra Karališkių kapinynas, įrengtas maždaug 1,5 ha ploto ir 1,5 m aukščio pailgoje šiaurės vakarų – pietryčių kryptimi aukštumėlėje. Jos vidurinėje dalyje yra kaimo kapinaitės, pietryčių ir šiaurės vakarų dalys apardytos, kasant rūsius. 1938 m, kasant žvyrą, čia rasta žmonių kaulų, monetų ir kt. radinių.

0,7 km į vakarus nuo kaimo, maždaug 0,65 km į pietus nuo Širvintos ir Kabarkštos santakos, Širvintos dešiniajame kranto slėnyje yra Karališkių senovės gyvenvietė. Dideliame plote yra iki 0,8 m storio senovės gyvenvietės kultūrinis sluoksnis. Jame rasta lipdytinės brūkšniuotosios, lygiosios ir grublėtosios keramikos liekanų, degėsių dėmių, apdegęs geležinis siauraašmenis pentinis kirvis [1]. Karališkių senovės gyvenvietė įtraukta į kultūros vertybių registrą [4].

Kaime yra senosios Lietuvos šventvietės. Upelis Vėliauka (Vėliupelis, Viliaupė). Apie 2 km ilgio Kabarkštos dešinysis intakas. Išteka iš Tilvikų ežero, „siaurutis“, vasarą vietomis išdžiūva. Įteka į Kabarkštą netoli jos santakos su Širvintos upe.
Alkalaukis ir Paalkinė – tai vietovės tarp Kabarkštos ir Savingio upelių, kurios, Arimetos Vojevodskaitės duomenimis, figūruoja 1648 m. dokumentų rejestre [5].
 
Literatūra ir šaltiniai

1. Balčiūnas, Jonas. Karališkių kapinynas. Karališkių senovės gyvenvietė // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1996. – T. 1, d. 1: Rytų Lietuva, p. 276-277.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį. Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-10-10]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Yra toks Karališkių kaimas: Gelvonų seniūnija. – Iliustr. // Širvinta. – 2001, birž. 20, p. 2.
4. Karališkių senovės gyvenvietė. Kultūros vertybių registras. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos [interaktyvus]. 2007-2010 [žiūrėta 2016-10-10]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/>.
5. Vaitkevičius, Vykintas. Karališkiai: Upelis Vėliauka (Vėliupelis, Viliaupė). Alkalaukis ir Paalkinė. – Schem. // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, [2006]. – P. 116.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2011; 2016