Karveliškės

Karveliškės – kaimas Zujūnų seniūnijoje į šiaurės vakarus nuo Vilniaus, dešiniajame Neries krante.

Kaime gyvena 25 žmonės. Iš jų – 9 vyrai ir 16 moterų [3].

Istorinės informacijos apie Karveliškes yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [7]. Kaimas minimas „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2), Jono Jurkšto knygoje „Vilniaus vietovardžiai“ [4]. Informacijos apie Karveliškių senovės gyvenvietės tyrinėjimus yra „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [1] ir leidinyje „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ [2].

Apie tai, kad šiuose vietovėse gyventa nuo senų laikų liudija Karveliškių senovės gyvenvietės liekanos [1]. Tai valstybės saugomas nacionalinės reikšmės archeologinis paminklas. Šis objektas 1993 m. įtrauktas į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą [5].

Kaime yra vienos iš Vilniaus miesto kapinių Karveliškių kapinės. Šiuose kapinėse palaidotas Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataras, žymus geografas, gamtininkas, Vilniaus universiteto profesorius Česlovas Kudaba. 2008 m. Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataro Česlovo Kudabos kapas įtrauktas į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą, kaip nacionalinės reikmės istorinis memorialinis paminklas [6].

 
Literatūra ir šaltiniai

1. Balčiūnas, Jonas. Karveliškių senovės gyvenvietė // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 311.
2. Balčiūnas, Jonas. Vilniaus miesto ir rajono archeologijos paminklų žvalgymas 1987 m. / Balčiūnas Jonas, Zabiela Gintautas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 1986/87, p. 178.
3. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Jurkštas, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. – Vilnius, 1985, p. 11, 39.
5. Karveliškių senovės gyvenvietė [Karveliškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r.; u. k. 16468]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2017-94-28]. Prieiga per internetą: <https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
6. Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataro Česlovo Kudabos kapas [Karveliškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r.; u. k. 318068]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2017-94-28]. Prieiga per internetą: <https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
7. Karwieliszki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – Warszawa, 1882. – T. 3 (Haag-Kępy), p. 889; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_III/889>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB) 2017.