Katelninkai

Katelninkų kaimas yra Pabradės seniūnijoje, Baliulių seniūnaitijoje.

Čia gyvena 28 žmonės, iš jų 12 vyrų, 16 motetys (2011) [1].

Kaimo pavadinimas etimologizuojamas iš „Kastelninkų“ (rus. kostel  – bažnyčia) – senovėje esą čia būta bažnyčios [2].

0,4 km į šiaurę nuo kaimo yra kalva, pasakojimuose minima kaip prasmegusios bažnyčios vieta – tai Bazilio kalnas, o už to kalno yra viduramžių senkapiai. Taip rašo Vykintas Vaitkevičius knygoje „Senosios Lietuvos šventvietės“ [2].

Literatūra ir šaltiniai

1.Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai.  Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2017-01-16]. Prieiga per internetą: <http://statistics.bookdesign.lt/table_125_10.htm?lang=lt#sven_r>.
2. Katelninkai, Pabradės s-ja // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija.- Vilnius, 2006. – P. 294.

Parengė: Danutė Bučelienė (Švenčionių SVB), 2010; 2017