Pabradės seniūnija

Pabradės seniūnija yra Švenčionių rajono pietvakarinėje dalyje. Seniūnijos centras – Pabradės miestas, įsikūręs 38 km į pietvakarius nuo Švenčionių miesto, prie plento Vilnius – Zarasai [5]. Pabradės seniūnija – ežerų, upių kraštas. Seniūnijos teritorijoje apie 50 ežerų, 10 upių, tarp jų ir Žeimena [2, 4].

Pabradės kaimo seniūniją sudaro 7 seniūnaitijos: Baliulių, Gaspariškių, Karkažiškės, Meškerinės, Pavoverės, Purviniškių, Zalavo [6]. Didesni kaimai yra: Karkažiškė (338 gyventojų), Pavoverė (384 gyventojų), Zalavas (140 gyventojai) [1].

Seniūnijos plotas  34,320 ha, iš jų 17 proc. užima žemės ūkio naudmenos, 73 – miškai, 9,5 – vandenys ir kitos paskirties plotai. čia gyvena 10737 žmonių [1, 4].

Seniūnijoje yra: 1 biblioteka, 2 bažnyčios.
Kaimuose steigiasi bendruomenės [6]. 

Informacijos apie Pabradės apylinkių kaimus rasime Broniaus Kviklio knygoje „Mūsų Lietuva“ [2].
Valentas Šiaudinis savo straipsnyje „Pabradės „Ryto“ gimnazijos kelias prasideda nuo Karkažiškės parapinės mokyklos“ apžvelgia Pabradės apylinkių istoriją, didžiausią dėmesį skirdamas mokykloms [8]. 

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai.  Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2017-01-16]. Prieiga per internetą: <http://statistics.bookdesign.lt/table_125_10.htm?lang=lt#sven_r>.
2. Kviklys, Bronius. Pabradės apylinkės.- Iliustr. // Bronius Kviklys. Mūsų Lietuva. – Vilnius, 1989.- T. 1, p. 692.
3. Pabradės apylinkė // Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas.- Vilnius, 1974.- D. 1, p. 278.
4. Pabradės seniūnija.- Iliustr. // Tūkstantmečio knyga.- Kaunas, 2000.- T. 2: sostinė, Vilniaus ir Kauno apskritys, p. 274.
5. Pabradės seniūnija. Švenčionių rajono savivaldybė [interaktyvus]. 1998-2016 [žiūrėta 2017-01-16]. Prieiga per internetą: <http://www.svencionys.lt/index.php?-1713454353>.
6. Pauliukevičienė, Irena. Pabradės seniūnijoje steigiasi bendruomenė, gimsta vaikai, statosi naujakuriai.- Iliustr. // Švenčionių kraštas.- 2006, spal. 28, p.
7. Seniūnaitijos. Švenčionių rajono savivaldybė [interaktyvus]. 1998-2016 [žiūrėta 2017-01-16]. Prieiga per internetą: <http://www.svencionys.lt/index.php?-524764019>.
8. Šiaudinis, Valentas. Arnionių (Pabradės) ir Karkažiškės dvarai. Pabradės „Ryto“ gimnazija.- Iliustr.// Voruta.- 2010, geg. 22, p. 10.

Parengė: Danutė Bučelienė, Aldona Mikštienė (Švenčionių viešoji biblioteka), 2010; 2017