Palaumenys

Palaumenys yra kaimas Pabradės seniūnijoje, Purviniškių seniūnaitijoje. 

Kaimas yra nykstantis, jame likę tik 1 žmonės, iš jų 1 vyras (2011) [1].

Vietovė sena, aprašoma 1554 m. Vilniaus tijūnystės inventoriuje. Taip pat figūruoja Laumeno ežeras. Tai 20 ha ploto ežeras, esantis Varnėnų miške, kelio Padubingė – Pabradė pietinėje pusėje. Apie 2,5 km į pietryčius nuo Laumeno, tame pačiame miške, telkšo Velniuko ežeras [2]. 

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai.  Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2017-01-17]. Prieiga per internetą: <http://statistics.bookdesign.lt/table_125_10.htm?lang=lt#sven_r>.
2. Vaitkevičius, Vykintas. Palaumenys, Pabradės s-ja // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 300-301.

Parengė: Danutė Bučelienė (Švenčionių SVB), 2010; 2017