Purviniškiai

Purviniškiai yra seniūnaitijos centras. Purviniškių seniūnaitijai dar priklauso šie kaimai: Abėjučiai, Bekepuriai, Lužnėnai, Jankuniškė, Kabakėlis, Karpakėlis, Kurniškė, Liaudiškės, Meleniškės, Merionys II, Matakėniai, Palaumenys, Padubingė, Vilkamušiai, Velianka, Spenglas, Šakimas, Šarkiškė, Trabučiai, Žingiai [3].

Purviniškių gyvenvietė minima kaip Nemenčinės miškų ūrėdijos Purviniškių girininkija [1, 6].

Dabar Purviniškių kaime gyvena 29 žmonės, iš jų 12 vyrų, 17 moteris (2011) [2].

1999 m. buvo atliekami Purviniškių pilkapyno, dar vadinamo Prancūzkapiais, archeologiniai tyrimai [4].
Gyvenvietėje yra  aptikta sakralinių vietų. Apie tai rašoma Vykinto Vaitkevičiaus knygoje „Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija“ [5].

Legendomis apipintas Jagomanto ežeras. Pasakojama, kad jame yra paslėpta prancūzų karaliaus aukso skrynia. Jo pietrytiniame krante yra kitas ežerėlis – Velniukas, irgi nestokojantis legendų.
Pietvakarinėje Jagomanto ežero pakrantėje augusi Gražioji pušis (Piękna sosna). Pasakojama, kad šioje vietoje nuolat vaidendavosi. Apie tai išlikę daug istorijų [5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Girininkijos – Purviniškių girininkija. VĮ „Nemenčinės miškų urėdija  [interaktyvus]. 1996-2011 [žiūrėta 2017-01-16]. Prieiga per internetą: <http://www.nmu.lt/purviniskiu_girininkija>.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai.  Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2017-01-16]. Prieiga per internetą: <http://statistics.bookdesign.lt/table_125_10.htm?lang=lt#sven_r>.
3. Seniūnaitijos. Švenčionių rajono savivaldybė [interaktyvus]. 1998-2016 [žiūrėta 2017-01-16]. Prieiga per internetą: <http://www.svencionys.lt/index.php?-524764019>.
4. Tebelškis, Povilas. Purviniškių pilkapyno, vadinamo Prancūzkapiais, tyrinėjimai 1999 m. ; Veliankos (Žingių) pilkapyno tyrinėjimai 1998 m. [Švenčionių rajonas] // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. – 2000, p. 220-225.
5. Vaitkevičius, Vykintas. Purviniškiai, Pabradės s-ja. – Iliustr. // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija.- Vilnius, 2006. – P. 302-303,  673.
6. Zumbrickas, Virginijus. Nemenčinės miškų urėdijoje; Purviniškėse : pokalbis su miškininkais K. ir V. Zumbrickais / kalbėjosi Vaclovas Trepėnaitis. – Iliustr // Mūsų girios – 1997, Nr. 8, p. 21-22.

Parengė: Danutė Bučelienė, Aldona Mikštienė (Švenčionių SVB), 2010; 2017