Pavoverė

Pavoverės kaimas įsikūręs prie nedidelio Voveraitės upelio, 7 km į rytus nuo Pabradės. Vietovė kartais dar vadinama Sorokpoliu (lenk. Sorokpol) [4, 6]. Dabar Pavoverė tapo seniūnaitijos centru. Šiai seniūnaitijai dar priklauso šie kaimai: Burbiškės II, Bronislavavas, Karklinė, Naujadvaris, Voverė, Žvirzdžiūnai [12]. 

Pavoverės  kaimas yra didelis ir gyvybingas. Čia gyvena 384 žmonės, iš jų 180 vyrų, 204 moterys [2], lietuviai, lenkai, rusai, baltarusiai. 

Aktyviai veikia kaimo bendruomenė [7]. „Kaime yra Pabradės kultūros centro filialas ir biblioteka. Sovietmečiu kaime veikė ir pradinė mokykla“,   rašoma Pranės Demidovos straipsnyje „Pavoverė – kaimas kelio vingyje“ [1].

Apie Pavoverės kaimą, jo istoriją galima paskaityti Broniaus Kviklio knygose „Mūsų Lietuva“ [3] ir „Lietuvos bažnyčios“ [4], taip pat Algimanto Semaškos „Pasižvalgymai po Lietuvą“ [10], publicisto Ježio Survilos (Jerzy Surwiło) knygoje „Spacerkiem z Marszałkiem po Żmudzi, Vilnie i Wileńszczyźnie“ [14]  bei kt. leidiniuose, taip pat periodikoje.

Dar unijinės Lietuvos laikais Pavoverė priklausė dvarininkams Sorokoms, todėl kaimas vadintas Sorokpoliu [9, 10].

Gyvenvietės centre yra medinė Šv. Kazimiero bažnyčia. B. Kviklys plačiai rašo apie šią bažnyčią, tipišką liaudiško klasicizmo pastatą. Bažnyčia pastatyta 1774 m., vėliau atnaujinta [4, 5]. Bažnyčios pastatas  ir joje esantys meno kūriniai 13 paveikslų, vaza, varpinė, varpas įtraukti į kultūros paveldo objektų sąrašą ir aprašomi „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [8].

Kaime veikia biblioteka [7]. 

Literatūra ir šaltiniai

1. Demidova, Pranė. Pavoverė – kaimas kelio vingyje: mūsų kaimai. – Iliustr. // Nalšios žinios. – 2007, gruod. 18, p. 3.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai.  Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2017-01-16]. Prieiga per internetą: <http://statistics.bookdesign.lt/table_125_10.htm?lang=lt#sven_r>.
3. Kviklys, Bronius. Pavoverė. – Iliustr. // Kviklys, Bronius. Mūsų Lietuva. – Vilnius, 1989.- T. 1, p. 692-693.
4. Kviklys, Bronius. Pavoverė: Šv. Kazimiero parapijos bažnyčia. – Iliustr. // Kviklys, Bronius. Lietuvos bažnyčios = Churches of Lithuania . – Čikaga, 1986. – T. 5: Vilniaus arkivyskupija, d. 2: Vilniaus provincijos bažnyčios, p. 260-261.
5. Maslauskaitė, Sigita. Šv. Kazimiero relikvijoriai [Pavoverės bažnyčioje]. – Nuotr. // Šventųjų relikvijos Lietuvos kultūroje. – Vilnius, 2006. – P. 45-57.
6. Misius, Kazys. Pavoverė // Misius, Kazys, Šinkūnas, Romualdas. Lietuvos katalikų bažnyčios.- Vilnius, 1993. – P. 557.
7. Pauliukevičienė, Irena. Pabradės seniūnijoje steigiasi bendruomenė, gimsta vaikai, statosi naujakuriai.- Iliustr. // Švenčionių kraštas. – 2006, spal. 28, p. 3.
8. Pavoverės bažnyčia ir varpinė. – Iliustr. // Kultūros paminklų enciklopedija.- Vilnius, 1998.- T. 1, d. 2: Rytų Lietuva, p. 342-345.
9. Semaška, Algimantas. Pavoverė // Semaška, Algimantas. Pasižvalgymai po Lietuvą. – Vilnius, 2004.- P. 544.
10. Semaška, Algimantas. Pavoverė // Semaška, Algimantas. Kelionė iš Vilniaus.- Vilnius, 2005. – P. 129.
11. Semaška, Algimantas. Švenčionių rajonas. Pavoverė // Lietuvos aidas.- 2002, lapkr. 13, p. 8.
12. Seniūnaitijos. Švenčionių rajono savivaldybė [interaktyvus]. 1998-2016 [žiūrėta 2017-01-16]. Prieiga per internetą: <http://www.svencionys.lt/index.php?-524764019>.
13. Skomskis, Juozas. Pavoverė. Pasisveikinimas : „abas rytas… Ir daugiau nemoku…”: [apie miestelį, Švenčionių r.]. – iliustr. // Diena – 1995, rugpj. 7, p. 12, 15.
14. Surwiło, Jerzy. W Zułowie i Powiewiórce // Surwiło, Jerzy. Spacerkiem z Marszałkiem po Żmudzi, Vilnie i Wileńszczyźnie. Zdarzenia, fakty, anegdoty. – Wilno, 2005. – P. 30-41.

Parengė: Danutė Bučelienė, Aldona Mikštienė (Švenčionių SVB), 2010; 2017