Padubingė

Padubingės kaimas yra 9 km į šiaurės vakarus nuo Pabradės. Padubingė yra Pabradės seniūnijoje, Purviniškių seniūnaitijoje. Kaimą supa Arnionių, Dubingių miškai. 

Per Padubingę teka Dubinga (Žeimenos intakas). Netoli gyvenvietės yra Purvyno pelke [3]. 

Kaime gyvena 31 žmonės, iš jų 20 vyrai, 11 moterys (2011) [1].

Baluošų kraštovaizdžio draustinyje yra išlikusių sengirių. Parke daug vertingų medžių: storiausia Lietuvoje Purviniškių pušis, kuriai apie 350 metų, Beržos, Šakymo, Purvino, Karpakėlio ąžuolai, Padubingės liepos [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai.  Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2017-01-16]. Prieiga per internetą: <http://statistics.bookdesign.lt/table_125_10.htm?lang=lt#sven_r>.
2. Pabradės seniūnija. Švenčionių rajono savivaldybė [interaktyvus]. 1998-2016 [žiūrėta 2017-01-16]. Prieiga per internetą: <http://www.svencionys.lt/index.php?1691092285>.
3. Padubingė // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1987. – T. 3, p. 261.

Parengė: Danutė Bučelienė (Švenčionių SVB), 2010; 2017