Kaukiškis

Kaimas Širvintų rajono savivaldybėje, Musninkų seniūnijoje, 7 km nuo Kernavės.

Statistikos departamento duomenimis  kaime gyvena 12 gyventojų (2011 m.). Iš jų – 5 vyrai, 7 moterys [1].

Apie Kaukiškį rašoma archeologo Vykinto Vaitkevičiaus knygoje ,,Senosios Lietuvos šventvietės“ [2], periodikoje, internete.

Apie Musninkų seniūnijoje esantį Kaukiškio kaimą politinis bei visuomenės veikėjas, pedagogas Romas Zibalas, kilęs iš Širvintų rajono Limonių kaimo, rašo: ,,Mūsų kaimas ypatingas – gatvinio tipo. Tokių kaimelių Lietuvoje likę labai mažai. Iš vienos pusės Musės slėnis, iš kitos kalnas, tad mes gyvename dauboje. Žiemą mus užpusto, o vasarą skęstame” [3].

Kaimas yra senosios Lietuvos šventvietė, į pietryčius nuo Musninkų, kitapus Musės upės. Šaltiniuose vadinamas Kaukiškiais. Pavadinimo kilmė nežinoma [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-12-05]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Vaitkevičius, Vykintas. Kaukiškis // Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, [2006]. – P. 116.
3. Zibalas, Romas. Šiokiadienio popietė Kaukiškyje. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – 2010, rugpj. 18, p. 7.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2016